Survey Sampling International -kilpailu

Viralliset säännöt

 

EI OSTOPAKKOA. OSTAMINEN TAI MAKSAMINEN EI KASVATA VOITTOMAHDOLLISUUKSIASI.

 

1. Kelpoisuusvaatimukset: Survey Sampling International -kilpailu ("kilpailu") on avoinna ainoastaan Tanskan, Suomen ja Norjan laillisille kansalaisille, jotka ovat Survey Sampling International ("SSI") -paneelin tai sen SSI:n hallitseman sidospaneelin ("paneeli") rekisteröityjä jäseniä asuinmaassaan ja ovat täyttäneet kahdeksantoista (18) vuotta osanottohetkellä. Survey Sampling International, LLC:n, HelloWorld, Inc.:n ja niiden emo-, tytär- ja muut yhtiöt ja toimittajat, kauppiaat ja edustajat ja näiden lähiomaiset ja samassa osoitteessa asuvat henkilöt eivät saa osallistua. Kilpailuun sovelletaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, ja se on mitätön siellä, missä se on kielletty. Osallistuessaan osallistuja suostuu samalla ehdoitta noudattamaan kaikkia näitä virallisia sääntöjä sekä (tässä määritellyn) sponsorin ja (tässä määritellyn) kilpailun järjestäjän päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa tähän kilpailuun liittyvissä asioissa. Palkinnon voittaminen riippuu kaikkien tässä esitettyjen vaatimusten täyttämisestä.

 

2. Sponsori: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A. Järjestäjä: HelloWorld, Inc., One ePrize Drive, Pleasant Ridge, MI 48069, U.S.A.

 

3. Ajoitus: Kilpailu alkaa klo 00:00 Greenwichin aikaa ("GMT"), 1. heinäkuuta 2014 ja päättyy klo 23:59 GMT, 30. kesäkuuta 2015 ("kampanja-aika"). Kilpailu koostuu neljästä (4) osallistumisjaksosta (joista kustakin käytetään nimeä "osallistumisjakso") kuten alla olevassa taulukossa on esitetty:

 

Osallistumisjakso

Alkaa klo 0:00 GMT

Päättyy klo 23:59 GMT

Likimääräinen palkinnonjakopäivä

1

1. heinäkuuta 2014

30. syyskuuta 2014

9. lokakuuta 2014

2

1. lokakuuta 2014

31. joulukuuta 2014

9. tammikuuta 2015

3

1. tammikuuta 2015

31. maaliskuuta 2015

9. huhtikuuta 2015

4

1. huhtikuuta 2015

30. kesäkuuta 2015

9. heinäkuuta 2015

 

Sponsorin tietokone on kilpailun virallinen ajanmittauslaite.

 

4. Miten voit osallistua:

a. Osallistu paneeliin.  Sponsori kerää tietoja yksittäisiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat yhteen sen verkkosivustoon ja sitoutuvat suorittamaan kuluttajakyselyjä ("paneeleja"). Sinun on oltava paneelin jäsen, jotta voit osallistua kilpailuun.  Katso paneeliluettelo mukaan lukien yksi tai useampi paneeli omassa lainkäyttöpiirissäsi http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf.  Jos et jo ole paneelin jäsen, voit rekisteröityä ja liittyä paneeliin ilmaiseksi kampanja-aikana. Et ansaitse osallistumisoikeuttasi rekisteröitymällä, mutta et voi osallistua kyselyyn, jos et ole rekisteröitynyt paneelin jäseneksi.

 

b. Osallistu kyselyyn.  Sponsori kutsuu paneelin jäseniä osallistumaan kyselyyn, jossa kysytään kysymyksiä erilaisista tuotteista ja palveluista. Kun täytät kyselyn, saat yhden (1) osallistumimahdollisuuden kilpailuun osallistumisajanjaksona, joka liittyy osallistumisesi päivämäärään ja kellonaikaan.  Saat osallistumimahdollisuuden, vaikka et voisikaan suorittaa kyselyä, koska sponsori on päättänyt, että se ei jostakin syystä tarvitse vastauksiasi.  Voit saada lisäbonuksena enintään kymmenen (10) osallistumimahdollisuutta samaan kilpailuun kyseisen osallistumatta jättämisen seurauksena.

 

c. Pisteiden lunastaminen.  Sponsori pitää yllä palkinto-ohjelmaa paneelin jäsenille.  Katso lisätietoja palkinto-ohjelmasta osoitteesta http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Palkinto-ohjelman ehtojen mukaisesti pisteitä voidaan ansaita osallistumalla kyselyyn.  Pisteitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.  Niitä voidaan esimerkiksi "vaihtaa" tämän kilpailun osallistumismahdollisuuksiin.  Jos osallistujat haluavat vaihtaa pisteitä osallistumismahdollisuuksiin, he voivat kirjautua sisään paneelin tilille ja napsauttaa linkkiä "Hae palkkioita". Valitse kilpailun palkkio -vaihtoehto katsoaksesi, kuinka paljon pisteitä yhteen (1) osallistumismahdollisuuteen tarvitaan.  Kun olet tehnyt tämän valinnan, saat yhden (1) osallistumimahdollisuuden kilpailuun osallistumisajanjaksona, joka liittyy valintasi päivämäärään ja kellonaikaan.

 

d. Osallistumisehdot. Jokaisella kilpailun ehdot täyttävällä osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoitteensa, joka on oltava eri kuin muilla kilpailun ehdot täyttävillä osallistujilla. Kaikki osallistujan yritykset saada enemmän kuin sallittu määrä osallistumismahdollisuuksia käyttämällä useampia/eri sähköpostiosoitteita, henkilöllisyyksiä, rekisteröintejä ja sisäänkirjautumisia tai mitä tahansa muita menetelmiä, mitätöivät kyseisen osallistujan osanotot ja saattavat aiheuttaa kyseiselle henkilölle muita sanktioita tai rangaistuksia noudattaen kyseessä olevan paneelin ehtoja ja edellytyksiä. Minkä tahansa automaattisen järjestelmän käyttäminen kilpailun yhteydessä on ankarasti kielletty ja johtaa hylkäämiseen, ja kaikki sellaisen automaattisen järjestelmän kautta luovutetut tai vastaanotetut kilpailutyöt ovat mitättömiä. Sponsori ja järjestäjä eivät vastaa kadonneista, myöhästyneistä, kelpaamattomista, ei-ymmärrettävissä olevista tai väärään osoitteeseen lähetetyistä tiedoista tai kilpailutöistä, jotka hylätään ja ovat mitättömiä. Jos kilpailun osallistujan henkilöllisyydestä on erimielisyyttä, kilpailun ehdot täyttävän osallistujan käyttämän sähköpostiosoitteen tai siihen liitetyn valtuutetun tilinhaltijan (kuten tässä määritelty) katsotaan olevan osallistuja. "Valtuutettu tilinhaltija" on luonnollinen henkilö, jolle Internet-yhteyden tarjoaja, verkkopalveluntarjoaja, Internetpalveluntarjoaja tai mikä tahansa muu järjestö, joka vastaa annetun sähköpostiosoitteen toimialueeseen liittyvien sähköpostiosoitteiden jakelusta, on osoittanut sähköpostiosoitteen. Mahdollisten voittajien on kenties toimitettava todistus siitä, että he ovat valtuutettuja tilinhaltijoita.

 

5. Palkinnonjako ja mahdollisten voittajien varmennus: Voitto edellyttää kaikkien näiden virallisten sääntöjen ehtojen ja edellytysten noudattamista ja niissä olevien vaatimusten täyttymistä. Kilpailun järjestäjä, riippumaton tuomaristo, valitsee satunnaisesti yhden (1) mahdollisen palkinnonsaajan kaikista kilpailun ehdot täyttävistä kilpailutöistä, jotka on vastaanotettu kunkin osallistumisjakson yllä kohdassa 3 tarkemmin mainittuina päivinä. Kaikki arvonnat suoritetaan kilpailun järjestäjän toimistoissa yllä mainitussa osoitteessa, n. klo 17:00 GMT. Kilpailun voittaneita tai muita kilpailutöitä ei siirretä eteenpäin, eikä niitä sisällytetä mihinkään seuraavan osallistumisjakson arvontaan. Mahdollisille voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse kilpailupäivän jälkeen. Paitsi, jos kielletty, kunkin mahdollisen voittajan on allekirjoitettava ja palautettava voittoa koskevat sponsorin määrittämät asiakirjat, sen oman harkinnan mukaan, kilpailun ehtojen täyttymisen varmistamiseksi, rajoitettujen julkaisuoikeuksien myöntämiseksi, sponsorin ja kilpailun järjestäjän vapauttamiseksi vastuusta tai mistä tahansa muusta sponsorin tarpeelliseksi katsomasta syystä. Jos mahdollinen voittaja ei vielä ole täysi-ikäinen omassa asuinmaassaan, mahdollisen voittajan vanhempi tai laillisen huoltajan on allekirjoitettava ja palautettava kaikki vaaditut asiakirjat. Jos asiakirjoja tarvitaan, ne on luovutettava sponsorille tai kilpailun järjestäjälle alkuperäisessä voittoilmoituksessa annetun ajanjakson sisällä tai mahdollinen voittaja menettää palkinnon. Jos mahdolliseen voittajaan ei saada yhteyttä, hän ei allekirjoita ja palauta vaadittuja asiakirjoja tai palkinto palautetaan lähettäjälle, koska sitä ei voitu toimittaa vastaanottajalle, mahdollinen voittaja menettää kaikki palkintoon ja/tai siihen liittyvät oikeudet. Palkinnon saaminen edellyttää näiden virallisten sääntöjen noudattamista. Jos mahdollinen voittaja jostain syystä hylätään, kilpailun järjestäjä luovuttaa kyseisen palkinnon vaihtoehtoiselle voittajalle satunnaisen arvonnan perusteella, johon osallistuvat kaikki kilpailuehdot täyttävät kilpailutyöt kyseisestä maasta. Vaihtoehtoisia arvontoja suoritetaan vain kolme (3), jonka jälkeen palkinto jää jakamatta. Palkintojen jako suoritetaan PayPalin kautta noin kymmenen (10) - kaksitoista (12) viikkoa voittajan varmentamisen jälkeen. Mitään jakamatta jääneitä palkintoja ei yhdistetä eikä muutoin liitetä minkään seuraavan osallistumisjakson palkintoihin.

 

6. Palkinnot: NELJÄ (4) OSALLISTUMISJAKSON PALKINTOA (yksi (1) osallistumisjaksoa kohden): € 4 000 (tai noin 30 000 DKK tai 35 000 NOR).  Palkintojen kokonaisarvo: € 16,000 (tai noin 120 000 DKK tai 140 000 NOR).

 

Palkinnot annetaan käteisrahana tai käteistä vastaavina palkintoina. Voittajien on kenties, sponsorin määräyksestä, avattava tilisiirrot mahdollistava tili, voidakseen vastaanottaa palkintonsa. Palkintoja ei voi siirtää toiselle, eikä niitä korvata toisella, paitsi tässä määrätyllä tavalla sponsorin oman harkinnan mukaan. Sponsori varaa oikeuden korvata palkinnon toisella vähintään samanarvoisella palkinnolla, jos osoitettua palkintoa ei ole jostakin syystä enää saatavilla. Sponsori ja kilpailun järjestäjä eivät ole vastuussa mistään kadonneista, varastetuista tai hukkaan menneistä palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista veroista ja maksuista, jotka liittyvät palkinnon vastaanottoon ja/tai käyttöön. Sponsori pidättää itsellään oikeuden pidättää osan palkkiosta asianmukaisille veroviranomaisille. Palkinnon saamisen mahdollisuus riippuu paneelin jäsenten vastaanottamien kilpailuehdot täyttävien kilpailutöiden lukumäärästä kussakin kilpailuehdot täyttävässä maassa kunkin osallistumisajanjakson aikana.  Rajoitus: Yksi (1) palkinto henkilöä ja osallistumisjaksoa kohden.

 

7. Vastuuvapautus: Sikäli kuin laissa säädetään, kukin kilpailun osallistuja suostuu palkinnon vastaanottamiseen asti vapauttamaan ja suojaamaan vahingolta sponsorin, kilpailun järjestäjän ja niiden tytäryhtiöt, sidosyhtiöt, hankkijat, jakelijat, mainonta-/myynninedistämistoimistot ja palkintojen tarjoajat sekä kunkin niiden emoyhtiöt ja kyseisten yhtiöiden vastuuhenkilöt, johtajat, työntekijät ja asiamiehet (yhteisesti "vapautetut osapuolet") vaateelta tai kanneperusteelta, mukaan luettuna ilman rajoitusta henkilövahingot, kuolema tai omaisuudelle sattunut vahinko tai menetys, joka johtuu osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanotosta tai käytöstä tai väärinkäytöstä.

 

8. Julkisuus: Jos kiellosta ei muuta johdu, palkinnon voittaminen kilpailussa tarkoittaa sitä, että voittaja suostuu siihen, että sponsori ja/tai sen edustaja saa käyttää voittajan nimeä, yhtäläisyyttä, valokuvaa, ääntä, mielipiteitä ja/tai kotikaupunkia/-kylää/-seutua ja valtiota/aluetta/lääniä kilpailuun liittyviin mainostarkoituksiin missä tahansa mediassa, maailmanlaajuisesti ilman lisämaksua tai sen harkitsemista ja siitä ilmoittamatta ja/tai ilman suostumusta.

 

9. Yleiset ehdot: Sponsori pidättää itsellään oikeuden peruuttaa, keskeyttää ja/tai muokata kilpailua tai mitä tahansa sen osaa, jos petos, tekninen vika, inhimillinen erehdys tai mikä tahansa muu syy heikentää kilpailun rehellisyyttä tai oikeaa toimintaa, tavalla, jonka sponsori on määritellyt oman harkintansa mukaan. Siinä tapauksessa sponsori voi oman harkintansa mukaan järjestää satunnaisen arvonnan kaikkien kilpailun ehdot täyttäneiden kilpailun päättymispäivään mennessä luovutettujen kilpailutöiden välillä koskien mitä tahansa tai kaikkia sen yhteydessä tarjottuja palkintoja. Sponsori pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä kenet tahansa yksittäisen henkilön, jonka se havaitsee tekevän muutoksia osallistumisprosessiin tai kilpailujärjestelyihin tai joka toimii näiden virallisten sääntöjen tai urheiluhengen vastaisesti tai häiritsevällä tavalla. Jos henkilö yrittää tahallisesti häiritä kilpailun lainmukaista kulkua, kyse voi olla rikos- tai siviilioikeuden rikkomuksesta, ja jos kyse on yrityksestä, sponsori varaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta kyseiseltä henkilöltä lain sallimissa rajoissa. Jos sponsori ei toimeenpane näiden virallisten sääntöjen jotakin ehtoa, kyse ei ole kyseisestä määräyksestä luopumisesta. 

 

10. Vastuurajoitukset: Vastuusta vapautetut osapuolet eivät vastaa seuraavista: (1) väärä tai totuudenvastainen informaatio, riippumatta siitä, johtuuko se osallistujasta, painovirheistä tai mistä tahansa kilpailuun liittyvästä tai kilpailussa käytetystä välineistöistä tai ohjelmoinnista; (2) minkäänlaiset tekniset viat, mukaan luettuna rajoituksetta toimintaviat, keskeytykset tai katkon puhelinlinjoissa tai verkkolaitteistossa tai -ohjelmistossa; (3) luvaton inhimillinen puuttuminen kilpailun mihinkään osallistumiseen liittyvään osaan tai kilpailuun; (4) tekninen tai inhimillinen virhe, joka voi koskea kilpailun hallinnointia tai kilpailutöiden prosessointiin; (5) myöhästynyt, kadonnut, posti, jota ei voida toimittaa, vahingoittunut tai varastettu posti/sähköposti; tai (6) kaikki henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka voivat johtua suoraan tai epäsuorasti, kokonaisuudessaan tai osittain, osallistujan osallistumisesta kilpailuun tai minkä tahansa palkinnon vastaanotosta, käytöstä tai väärinkäytöstä. Jos osallistujan kilpailutyö on jostakin syystä vahvistettu virheellisesti tuhoutuneeksi, kadonneeksi tai muuten hävinneeksi tai vioittuneeksi, kilpailijan ainoa keino korjata tilanne on lähettää kilpailutyö uudestaan kilpailuun, jos mahdollista. Jos kilpailu tai sen osa keskeytetään mistä tahansa syystä, sponsori voi oman harkintansa mukaan järjestää satunnaisen arvonnan kaikkien kilpailun ehdot täyttäneiden kilpailun päättymispäivään mennessä luovutettujen kilpailutöiden välillä koskien mitä tahansa tai kaikkia sen yhteydessä tarjottuja palkintoja. Palkintoja luovutetaan korkeintaan säännöissä ilmoitettu määrä. Jos palkintoja on tuotannollisista, teknisistä, alkuperästä, ohjelmoinnista tai muista syistä johtuen useampi kuin näissä virallisissa säännöissä on mainittu ja/tai niitä on jaettu, sponsori varaa itselleen oikeuden jakaa vain annetun määrän palkintoja satunnaisella arvonnalla, johon osallistuvat kaikki lailliset, ennalta palkitsemattomat, kilpailuehdot täyttäneet palkinnonsaajat.

 

11. Riita-asiat: Jos kiellosta ei muuta johdu, osallistuja suostuu siihen, että: (1) kaikki riidat, vaatimukset ja kanneperusteet, jotka johtuvat tästä kilpailusta tai myönnetystä palkinnosta tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksitellen ilman minkäänlaista mahdollisuutta ryhmäkanteeseen ja yksinomaan Yhdysvaltain Michiganin (eteläpuolen) oikeudessa tai asianmukaisessa Michiganin osavaltion oikeudessa, joka sijaitsee Oaklandin piirikunnassa, Michiganissa, USA:ssa; (2) kaikki vaatimukset, tuomiot ja määräykset rajoitetaan varsinaisiin käteiskustannuksiin, mukaan luettuina kustannukset, jotka liittyvät tähän kilpailuun osallistumiseen, mutta ei missään tapauksessa lakimiesten palkkioihin; ja (3) Osallistujan ei sallita missään tapauksessa saada määräyksiä, jotka koskevat, ja hän luopuu täten oikeudestaan vaatia suoria, rangaistuksellisia, satunnaisia ja seurannaisia tai mitään muita vahingonkorvauksia lukuun ottamatta varsinaisia käteiskustannuksia ja mitään oikeuksia vahingonkorvausten moninkertaistamiseen tai lisäämiseen muuten.  Kaikki ongelmat ja kysymykset, jotka koskevat näiden virallisten sääntöjen laatimista, pätevyyttä, tulkintaa ja toimeenpanoa tai osallistujan ja sponsorin oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat kilpailua, ovat Michiganin, USA, osavaltion lakien alaisia ja niitä tulkitaan niiden mukaan panematta täytäntöön mitään lainvalintaa tai lainvalintasääntöjä (riippumatta siitä, onko kyseinen osavaltio Michigan, USA, tai jokin muu oikeudenkäyttöalue), joka aiheuttaisi jonkin muun oikeudenkäyntialueen kuin Michiganin, USA, osavaltion lakien soveltamisen.

 

12. Osallistujan henkilökohtaiset tiedot: Kun sinusta tulee paneelin jäsen, annat sponsorille tiettyjä tietoja, mukaan lukien nimesi ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Kaikkia sponsorille toimitettuja henkilökohtaisia tietoja käsitellään sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti.  Katso luettelo oman lainkäyttöalueesi paneeleista ja sovellettavista tietosuojakäytännöistä linkistä http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Sponsorin sovellettavan tietosuojakäytännön mukaisesti tietyt rajoitetut tiedot luovutetaan järjestäjälle.

 

Sinulla on oikeus sinusta tallennettuihin henkilökohtaisiin tietoihin, mukaan lukien niiden alkuperä, vastaanottaja tai tietojen vastaanottajien kategoriat ja tallennuksen tarkoitus.  Sinulla on myös oikeus päästä käsiksi omiin henkilökohtaisiin tietoihinsa, poistaa ja korjata niitä. Jos haluat päästä käsiksi kilpailun yhteydessä käytettyihin henkilökohtaisiin tietoihin, poistaa ja/tai korjata niitä, hän voi pyytää suorittamaan toimenpiteen lähettämällä pyynnön sähköpostitse ja kirjoittamalla aiheriville: "2014-2015 Survey Sampling International Prize Draw". Viesti lähetetään osoitteeseen privacy@surveysampling.com. Kilpailuun liittyvät ja sen yhteydessä luovutetut, vastaanotetut tai kerätyt henkilökohtaiset tiedot tallennetaan palvelimelle Amerikan yhdysvalloissa. Osallistuessasi kilpailuun samalla ilmoitat, että olet tietoinen ja nimenomaisesti suostut siihen, että henkilökohtaiset tietosi siirretään Amerikan yhdysvaltoihin ja niitä käytetään siellä tämän kilpailun hallinnointiin ja siihen liittyvien asioiden käsittelyyn (mukaan lukien, tietojen varmuuskopiointi ja arkistointi, mutta ei niihin rajoittuen). Sponsori valvoo ja vastaanottaa tiedot. Palvelimet, joihin henkilökohtaiset tiedot tallennetaan, ovat sponsorin ja/tai järjestäjän valvonnassa, joka on ilmoittanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle noudattavansa Safe Harbor -periaatteita, jotka löytyvät sivustolta http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp.

 

Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen keruuta tietyissä olosuhteissa. Jos haluat käyttää kyseistä oikeutta, voit kirjoittaa osoitteeseen: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: Legal Department; tai privacy@surveysampling.com. Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla myös muita henkilökohtaisia tietojasi ja yksityisyyttäsi koskevia oikeuksia asuinpaikkasi lainsäädännön mukaisesti.

 

13. Erotettavuus: Jos näiden virallisten sääntöjen minkään määräyksen soveltaminen erityisiin tosiseikkoihin tai olosuhteisiin katsotaan mistään syystä pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi oikeudessa, välimiespaneelissa tai muussa oikeudenkäyttövallaltaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, (a) ne eivät mitenkään vaikeuta tai haittaa sellaisen määräyksen pätevyyttä, laillisuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta, jota sovelletaan mihin tahansa muihin erityisiin tosiseikkoihin tai olosuhteisiin tai näiden virallisten sääntöjen muihin määräyksiin; ja (b) kyseinen määräys pannaan toimeen niin pitkälti, kuin on mahdollista.  Jos lisäksi mikään näissä virallisissa säännöissä oleva määräys katsotaan jostakin syystä liian laajaksi kestoltaan, maantieteelliseltä soveltamisalaltaan, toiminnaltaan tai aihepiiriltään, se tulkitaan rajoittamalla tai vähentämällä sitä, niin että se on täytäntöönpantavissa sovellettavan lain kanssa yhteensopivassa laajuudessa.

 

14.  Voittajaluettelo: Voittajien luettelo on nähtävissä osoitteessa http://bit.ly/1lRCoVZ. Voittajien luettelo julkaistaan sen jälkeen, kun voittajan vahvistaminen on saatettu päätökseen.

 

© 2014 HelloWorld, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

© 2014 Survey Sampling International, LLC.  Kaikki oikeudet pidätetään.