Survey Sampling International  - palkinnon arvonta

Viralliset säännötEI OSTOPAKKOA. MINKÄÄNLAINEN OSTO TAI MAKSU EI PARANNA VOITTOMAHDOLLISUUKSIA.

Tämä promootio on Italian presidentin asetuksen nro 430 nojalla ainoastaan ulkomainen promootio

1. Kelpoisuus: Survey Sampling International -palkinnon arvontaan ("Palkinnon arvonta") voivat osallistua vain Belgian, Brasilian, Etelä-Korean, Intian, Irlannin, Italian, Iso-Britannian, Itävallan, Japanin, Kanadan, Kiinan, Meksikon, Norjan, Portugalin, Ranskan, Saksan, Singaporen, Suomen, Sveitsin, Taiwanin, Tanskan, Thaimaan, Uuden-Seelannin, ja viidenkymmenen (50) Yhdysvaltojen osavaltion (ja Columbian liittopiirikunnan) asukkaat, jotka ovat kelpoisia osallistumaan Survey Sampling International Paneeliin tai kumppanipaneeliin ("Paneeli") omassa asuinmaassaan ja täyttävät kyseisen paneelin vähimmäisikävaatimukset. Survey Sampling International LLC:n, ePrize Inc:n ja niiden emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja kumppaniyhtiöiden sekä toimittajien, jälleenmyyjien ja edustajien työntekijät sekä heidän perheensä ja taloutensa jäsenet eivät ole kelpoisia. palkinnon arvontaa koskevat kaikki sovellettavat lait ja säädökset, ja se on pätemätön siellä, missä se on kielletty. Osallistuminen edellyttää, että osanottaja hyväksyy täysin ja ehdottomasti nämä viralliset säännöt ja sponsorin (tässä määriteltynä) ja ylläpitäjän(tässä määriteltynä) päätökset, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa palkinnon arvontaan liittyvissä asioissa. palkinnonn voittaminen edellyttää kaikkien tässä asetettujen vaatimusten täyttämistä.


2. Sponsori: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A.  Ylläpitäjä: ePrize, Inc. , One ePrize Drive, Pleasant Ridge, MI 48069 U.S.A.


3. Ajoitus: Palkinnon arvonta alkaa klo 00:00 Greenwichin aikaa ("GMT"), 1.7.2012 ja päättyy klo 23:59 GMT, 30.6.2013 ("Promootiojakso"). Palkinnon arvonta koostuu neljästä (4) osallistumisjaksosta (kukin "Osallistumisjakso") alla olevan taulukon mukaisesti:

 Osallistumisjakso

 Alkaa klo

(00:00 GMT)

 Päättyy klo

(23:59 GMT)

 Vastaanotettuennen (U.S. Mail-osallistuminen)

 Arvioitu arvontapäivämäärä

 1

 1.7.2013

 30.9.2013

 7.10.2013

9.10.2013

 2

 1.10.2013

 31.12.2013

 7.1.2014

 9.1.2014

 3

 1.1.2014

 31.3.2014

 7.4.2014

 9.4.2014

 4

 1.4.2014

 30.6.2014

 7.7.2014

 9.7.2014Sponsorin tietokone on virallinen ajanmäärityslaite palkinnon arvonnassa.


4. Osallistumistavat

a. Paneelin kautta: Promootiojakson aikana sponsori järjestää maakohtaisia paneeleja, joihin yksittäiset henkilöt ovat rekisteröityneet tai voivat rekisteröityä. Promootiojakso koostuu neljästä (4) erillisestä osallistumisjaksosta. Palkinnot, joihin osallistuja on kelpoinen, riippuvat hänen asuinmaastaan, kuten jäljempänä kohdassa on 6 määritetty. Rajoitus: Uudet Panelistit, jotka rekisteröityvät soveltuvaan paneeliin promootiojakson aikana saavat: yhden (1) osallistumisen sovellettavaan osallistumisjakson arvontaan rekisteröitymistä ja mahdollisen rekisteröitymiskyselyn täyttämistä vastaan. Jokainen kelpoinen osallistuja saa: yhden (1) osallistumisen soveltuvaan osallistumisjakson arvontaan joka kerta kun osallistuja täyttää kyselyn, tai saatuaan "seulottu"-viestin kyselyn täyttämistä yrittäessään, tai saatuaan "kiintiö täysi" –viestin yrittäessään täyttää kyselyä, tai päivittäessään profiilinsa mahdollisesta paneelin pyynnöstä. Osallistumiset kaikista tarjolla olevista paneeleista jokaisesta maasta tullaan ottamaan mukaan jokaiseen palkinnonarvontaan soveltuvasta maasta. Jokaisella kelpoisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite, joka ei voi olla sama kenenkään muun kelpoisen osallistujan sähköpostiosoitteen kanssa. Osallistujan yritys saada mainittua osallistumismäärää suurempi määrä osallistumisia käyttäen useita/eri sähköpostiosoitteita, identiteettejä, rekisteröintejä ja sisäänkirjautumisia, osallistumalla useisiin paneeleihin tai muulla keinolla, mitätöi kyseisen osallistujan osallistumiset ja voi saattaa kyseisen henkilön lisäsanktioiden tai seuraamusten kohteeksi sovellettavien paneelin ehtojen mukaisesti. 


b. Sähköpostiosallistuminen (vain Yhdysvaltojen asukkaille) Voit osallistua täyttämättä kyselyä kirjoittamalla nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi päivisin ja iltaisin, sähköpostiosoitteesi (jos sellainen on) ja ikäsi 3''x5'' paperiarkille ja postittamalla sen postimaksu maksettuna osoitteeseen "2013-2014 Survey Sampling International Prize Draw," c/o ePrize, Inc., Department: 599977 PO Box: 5046 Kalamazoo MI 49003-5046. Saat yhden (1) osallistumisen soveltuvaan osallistumisjakson arvontaan. Rajoitus: Yksi (1) per kirjekuori. Kaikkien posti-ilmoittautumisten tulee olla käsinkirjoitettuja. Kaikkien posti-ilmoittautumisten postileiman tulee olla viimeistään "loppupäivämäärä" tai jos loppupäivämäärä on sunnuntai, ensimmäinen loppupäivämäärää seuraava arkipäivä, ja ilmoittautumisten tulee saapua edellä olevassa taulukossa mainittuun "vastaanottopäivämäärään" mennessä. Kaikki osallistumiset ovat sponsorin yksinomaisuutta, eikä niistä ilmoiteta eikä niitä palauteta. Sponsori ei katso vastaanoton todisteeksi lähettämisen tai hyväksyttäväksi jättämisen todistamista. Sponsori ei ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, epätäydellisistä, kelpaamattomista, lukukelvottomista, väärinosoitetuista ilmoittautumisista eikä ilmoittautumisista, joiden postimaksua ei ole maksettu. Tällaiset ilmoittautumiset suljetaan pois arvonnasta.

 
Kaikki osallistumistavat: Automaattisten järjestelmien käyttö palkinnon arvontaan osallistumisessa on ehdottomasti kielletty, ja siitä seuraa sulkeminen pois arvonnasta. Kaikki automaattisella järjestelmällä lähetetyt tai vastaanotetut osallistumiset ovat mitättömiä. Sponsori ja ylläpitäjä eivät ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, epätäydellisistä, kelpaamattomista, lukukelvottomista tai harhaanjohtavista tiedoista tai ilmoittautumisista, jotka suljetaan pois arvonnasta ja ovat mitättömiä. Osallistujan identiteettiä koskevan erimielisyyden tapauksessa sellaisen sähköpostitilin valtuutettu tilinhaltija (kuten tässä määritelty), jota käyttää tai joka on yhdistetty kelpoiselle osallistujalle, katsotaan osallistujaksi. "Valtuutettu tilinhaltija" on luonnollinen henkilö, jolla on internet-palveluntarjoajan, verkkopalveluntarjoajan tai muun sähköpostiosoitteita kohdistavan organisaation kohdistama sähköpostiosoite domainille, joka liittyy annettuun osoitteeseen. Potentiaalisten voittajien on osoitettava olevansa valtuutettuja tilinhaltijoita.


Vain Ranskan asukkaille: Kirjallisesta pyynnöstä ylläpitäjä palauttaa osallistujan internet-yhteyden kulut, jotka aiheutuivat palkinnon arvontaan osallistumisesta. Palautettu summa on 0,50 € riippumatta todellisista aiheutuneista kustannuksista. Pyydä palautus lähettämällä pyyntö ja tarvittavat perusteet osoitteeseen: "2013-2014 Survey Sampling International Prize Draw", c/o ePrize Inc, One ePrize Drive, Pleasant Ridge, MI 48069, U.S.A. Osallistujien on toimitettava todisteet, että kulut aiheutuivat palkinnon arvontaan osallistumisesta. Tähän pyyntöön käytetty postimaksu palautetaan myös kirjallisesta pyynnöstä samaan osoitteeseen. Pyyntöjen tulee olla vastaanotettuina 30.6.2014 mennessä.


5. Palkinnon arvonnat ja potentiaalisten voittajien varmennus: Palkinnon voittaminen edellyttää kaikkien näiden virallisten sääntöjen sisältämien ehtojen ja vaatimusten täyttämistä. Ylläpitäjä, riippumaton arviointiorganisaatio, valitsee sattumanvaraisesti yhden (1) potentiaalisen palkinnon arvonnan voittajan kaikista osallistumisista, jotka on saatu kunkin maan asukkailta kunkin osallistumisjakson aikana edellä kohdassa 3 määriteltyinä päivämäärinä. Jokainen arvonta suoritetaan ylläpitäjän toimistossa edellä mainitussa osoitteessa noin 17:00 GMT. Osallistumisia, niin voittajien kuin ei-voittajien, ei siirretä eikä sisällytetä seuraavaan osallistumisjakson arvontaan. Potentiaalisille voittajille ilmoitetaan joko sähköpostitse, puhelimitse tai kirjatulla kirjeellä palkinnon arvonnan jälkeen. Ellei kielletty, jokaisen potentiaalisen voittajan on allekirjoitettava ja palautettava voittaja-asiakirjat, sponsorin oman harkinnan mukaisesti määriteltynä, kelpoisuuden vahvistamiseksi, sponsorin ja ylläpitäjän vapauttamiseksi vastuusta muista syistä kuin niistä, jotka sponsori on katsonut tarpeellisiksi. Jos potentiaalinen voittaja ei vielä ole täysi-ikäinen asuinmaassaan, potentiaalisen voittajan vanhemman tai laillisen huoltajan on allekirjoitettava ja palautettava kaikki vaaditut asiakirjat. Jos asiakirjoja vaaditaan, sponsorin tai ylläpitäjän on vastaanotettava ne alkuperäisen voittoilmoituksen ajankohtana ilmoitetun ajan sisällä, muuten potentiaalinen voittaja menettää palkinnon. Lisäksi Belgiasta, Kanadasta tai Singaporesta tulevan potentiaalisen voittajan on vastattava oikein aikarajoitettuun, taitoa testaavaan kysymykseen voidakseen vastaanottaa palkinnon. Jos potentiaalista voittajaa ei tavoiteta, jos hän ei allekirjoita ja palauta vaadittuja asiakirjoja (mikäli sovelletaan), ei vastaa taitoa testaavaan kysymykseen oikein (mikäli sovelletaan), tai palkinto palautetaan ei-toimitettavissa olevana, potentiaalinen voittaja menettää kaikki oikeudet palkintoon. Palkinnon saaminen edellyttää näiden virallisten sääntöjen noudattamista. Jos potentiaalinen voittaja suljetaan pois arvonnasta mistä tahansa syystä, ylläpitäjä antaa sovellettavan palkinnon vaihtoehtoiselle voittajalle kaikkien jäljelle jääneiden sovellettavan maan kelpoisten osallistumisten sattumanvaraisen arvonnan perusteella. Vain kolme (3) vaihtoehtoista arvontaa järjestetään, minkä jälkeen palkinto jää luovuttamatta. Palkinnot luovutetaan noin kymmenestä (10) kahteentoista (12) viikkoon kestävän ajan kuluttua voittajan varmistamisen jälkeen. Luovuttamatonta palkintoa (palkintoja) ei yhdistetä tai muuten siirretä seuraavan osallistumisjakson palkintoon (palkintoihin).


6. Palkinnot: 


Itävallan palkinnot: NELJÄ (4) ITÄVALLAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 000 €  Itävallan palkintojen kokonaisarvo: 4 000 €.

Belgian palkinnot: NELJÄ (4) BELGIAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 000 €  Belgian palkintojen kokonaisarvo: 4 000 €.

Brasilian palkinnot: NELJÄ (4) BRASILIAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 500 BRL. Brasilian palkintojen kokonaisarvo: 10 000 BRL.

Kanadan palkinnot: NELJÄ (4) KANADAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 250 CAD.  Kanadan palkintojen kokonaisarvo: 5 000 CAD.

Kiinan palkinnot: NELJÄ (4) KIINAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 5 000 ¥. Kiinan palkintojen kokonaisarvo: 20 000 ¥.

Tanskan palkinnot: NELJÄ (4) TANSKAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 12 000 DKK. Tanskan palkintojen kokonaisarvo: 15 000 DKK.

Suomen palkinnot: NELJÄ (4) SUOMEN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 000 €  Suomen palkintojen kokonaisarvo: 4 000 €.

Ranskan palkinnot: NELJÄ (4) RANSKAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 000 €.  Ranskan palkintojen kokonaisarvo: 8 000 €.

Saksan palkinnot: NELJÄ (4) SAKSAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 000 €.  Saksan palkintojen kokonaisarvo: 8 000 €.

Intian palkinnot: NELJÄ (4) INTIAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 25 000 INR.  Intian palkintojen kokonaisarvo: 100 000 INR.

Irlannin palkinnot: NELJÄ (4) IRLANNIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 500 €.  Irlannin palkintojen kokonaisarvo: 2 000 €.

Italian palkinnot: NELJÄ (4) ITALIAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 000 €.  Italian palkintojen kokonaisarvo: 8 000 €.

Japanin palkinnot: NELJÄ (4) JAPANIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso):  62 500 ¥. Japanin palkintojen kokonaisarvo: 250 000 ¥.

Meksikon palkinnot: NELJÄ (4) MEKSIKON PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 12 500 MXN.  Meksikon palkintojen kokonaisarvo: 50 000 MXN.

Uuden-Seelannin palkinnot: NELJÄ (4) UUDEN-SEELANNIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 000 NZD. Uuden-Seelannin palkintojen kokonaisarvo: 8 000 NZD. 

Norjan palkinnot: NELJÄ (4) NORJAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 12 500 NOK.  Norjan palkintojen kokonaisarvo: 50 000 NOK.

Portugalin palkinnot: NELJÄ (4) PORTUGALIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 2 000 €.  Portugalin palkintojen kokonaisarvo: 8 000 €.

Singaporen palkinnot: NELJÄ (4) SINGAPOREN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 250 SGD. Singaporen palkintojen kokonaisarvo: 5 000 SGD.

Etelä-Korean palkinnot: NELJÄ (4) ETELÄ-KOREAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 250 USD.  Etelä-Korean palkintojen kokonaisarvo: 5 000 USD.

Sveitsin palkinnot: NELJÄ (4) SVEITSIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 250 CHF.  Sveitsin palkintojen kokonaisarvo: 5 000 CHF.

Taiwanin palkinnot: NELJÄ (4) TAIWANIN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 1 250 USD. Taiwanin palkintojen kokonaisarvo: 5 000 USD.

Thaimaan palkinnot: NELJÄ (4) THAIMAAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 18 750 THB.  Thaimaan palkintojen kokonaisarvo: 75 000 THB.

Iso-Britannian palkinnot: NELJÄ (4) ISO-BRITANNIAN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 5 000 GBP. Iso-Britannian palkintojen kokonaisarvo: 20 000 GBP.

Yhdysvaltojen palkinnot: NELJÄ (4) YHDYSVALTOJEN PALKINTOA (yksi (1) per osallistumisjakso): 10 000 USD. Yhdysvaltojen palkintojen kokonaisarvo: 40 000 USD.


Kaikki palkinnot: Palkinnot luovutetaan käteisenä tai muina rahavaroina. Voittajien on perustettava rahansiirtotili sponsorin määräyksestä voidakseen vastaanottaa palkintonsa. Palkinnot eivät ole siirtokelpoisia eikä vaihdettavissa, paitsi sponsorin omalla harkinnalla tässä annettujen tietojen mukaisesti. Sponsori pidättää oikeuden korvata palkinto vastaavalla tai suuremmalla arvolla, mikäli kohdistettua palkintoa ei jostakin syystä ole saatavilla. Niin sponsori kuin ylläpitäjä ei ole vastuussa mahdollisesti kadonneista, varastetuista tai hukatuista palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista palkinnon vastaanottamiseen ja/tai käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista. Palkinnon voittamisen todennäköisyys (mahdollisuus) riippuu vastaanotettujen kelpoisten osallistumisten määrästä, jotka on saatu kussakin kelpoisessa maassa osallistumisjakson aikana asuvilta paneelien jäseniltä. Rajoitus: Yksi (1) palkinto per henkilö, per osallistumisjakso.  


7. Vastuuvapaus: Lain sallimissa rajoissa, osallistumalla palkinnon arvontaan jokainen osallistuja hyväksyy vastuuvapauden myöntämisen sponsorille, ylläpitäjälle ja niiden tytäryhtiöille, kumppaneille, toimittajille, jälleenmyyjille, mainos-/markkinointitoimistoille ja palkinnon toimittajille, ja kunkin niiden emoyrityksille ja sellaisen yrityksen virkailijoille, johtajille, työntekijöille ja edustajille (yhdessä "Vastuuvapautetut osapuolet") koskien kaikkia vaatimuksia tai kanteen perusteita, mukaan luettuna mutta ei näihin rajoittuen, henkilökohtainen loukkaantuminen, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen tai menetys, joka aiheutuu palkinnon arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai käytöstä tai väärinkäytöstä. Tämä vastuuvapaus ei koske henkilökohtaista loukkaantumista tai kuolemaa koskevia vaatimuksia, jotka johtuvat Vastuuvapautettujen osapuolten huolimattomuudesta.


8. Julkisuus: Ellei kielletty, palkinnon voittaminen palkinnon arvonnassa edellyttää voittajan suostumusta siihen, että sponsori ja/tai sen edustajat saavat käyttää voittajan nimeä, muotokuvaa, valokuvaa, ääntä, mielipiteitä ja/tai kotipaikkaa ja asuinmaata promootiotarkoituksiin kaikissa tiedotusvälineissä maailmanlaajuisesti, ilman muita maksuja tai harkintaa ja ilman ilmoitusta ja/tai hyväksyntää.  


9. Yleisehdot: Sponsori pidättää oikeuden peruuttaa, pidättää ja/tai muuttaa palkinnon arvontaa tai sen osaa, mikäli petos, tekninen vika, inhimillinen erhe vahingoittaa palkinnon arvonnan lahjomattomuutta tai oikeaa toimintaa siten, kun sponsori on sen omalla harkinnallaan määrittänyt. Siinä tapauksessa sponsori, harkintansa mukaan, voi järjestää sattumanvaraisen arvonnan valitsemilleen palkinnoille niiden osallistumisten kesken jotka on vastaanotettu ennen arvonnan keskeyttämistä. Kanadan asukkaita koskien, palkinnon arvonnan tarkoituksessa, sillä on oltava Régie des alcools, des courses et des jeux:n hyväksyntä. Sponsori pidättää oikeuden omalla harkinnallaan sulkea pois arvonnasta henkilön, jonka se havaitsee huijaavan osallistumisprosessissa tai palkinnon arvonnassa tai joka rikkoo näitä virallisia sääntöjä epäreilulla tai häiritsevällä tavalla. Henkilön yritys horjuttaa tarkoituksellisesti palkinnon arvonnan laillista toimintaa saatetaan katsoa rikos- ja siviililain rikkomukseksi, ja mikäli tällainen yritys tehdään, sponsori pidättää oikeuden hakea tällaisen henkilön aiheuttamille vahingoille täysimittaista lain sallimaa korvausta. Sponsorin epäonnistuminen näiden virallisten sääntöjen kohtien täytäntöönpanossa ei edellytä kyseisestä kohdasta luopumista. 


10. Rajoitettu vastuuvelvollisuus: Vastuuvapautetut osapuolet eivät ole vastuussa seuraavista: (1) väärät tai epätarkat tiedot, niin osallistujien, tulostusvirheiden aiheuttamat tai palkinnon arvonnassa käytettyihin laitteisiin tai ohjelmistoon liittyvät; (2) mitkä tahansa tekniset viat, sisältäen mutta ei näihin rajoittuen, toimintavirheet, puhelinlinjojen tai verkkolaitteiden tai -ohjelmistojen katkot tai katkaisemiset; (3) valtuuttamaton henkilön interventio missään palkinnon arpomisen tai ilmoittautumisen vaiheessa; (4) tekninen tai inhimillinen virhe, joka tapahtuu palkinnon arpomisen hallinnossa tai ilmoittautumisten käsittelyssä; (5) myöhästynyt, kadonnut, toimittamatta jäänyt, vaurioitunut tai varastettu posti; (6) henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuva loukkaantuminen tai vaurio, jonka on aiheuttanut, suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, osallistujan osallistuminen palkinnon arvontaan tai palkinnon vastaanottaminen tai käyttö tai väärinkäyttö. Jos osallistujan osallistuminen mistään syystä on vahvistettu virheellisesti poistetuksi, kadonneeksi tai muuten tuhotuksi tai vioittuneeksi, osallistujan yksinomainen korvaus on toinen osallistuminen palkinnon arvontaan,mikäli se on mahdollista. Jos palkinnon arpominen tai mikään sen osa lopetetaan jostakin syystä, sponsori voi omalla harkinnallaan päättää järjestää sattumanvaraisen arvonnan kaikkien kelpoisten, lopettamispäivämäärään mennessä vastaanotettujen ilmoittautumisten kesken mille tahansa tai kaikille tässä tarjotuille palkinnoille. Palkintoja ei jaeta enempää kuin mainittu lukumäärä. Jos tuotannollinen, tekninen, jakamiseen tai ohjelmointiin liittyvä tai mikä tahansa muu syy aiheuttaa, että useampia palkintoja kuin näissä virallisissa säännöissä annettu määrä on saatavilla ja/tai lunastettu, sponsori pidättää oikeuden jakaa vain mainitun määrä palkintoja sattumavaraisella arvonnalla kaikkien lainmukaisten, palkitsemattomien, kelpoisten palkintovaatimusten joukosta.


11. Riita-asiat: Ellei kielletty, osallistuja hyväksyy, että: (1) mitkä tahansa ja kaikki kiistat, vaatimukset ja kanteen perusteet, jotka johtuvat tai liittyvät tähän palkinnon arvontaan tai mahdollisiin annettuihin palkintoihin ratkaisee erikseen, ilman minkäänlaista ryhmäkannetta, Michiganin itäisen liittopiirikunnan Yhdysvaltain liittopiirikunnan oikeusistuin (eteläinen osasto) tai asianmukainen Michiganin osavaltion tuomioistuin, joka sijaitsee Oaklandin maakunnassa, Michiganissa, USA:ssa; (2) mitkä tahansa ja kaikki vaatimukset, tuomiot ja korvaukset rajataan todellisiin aiheutuneisiin kustannuksiin, mukaan luettuna tähän palkinnon arvontaan osallistumiseen liittyvät kulut, mutta ei koskaan asianajajien palkkiot; ja (3) MISSÄÄN TAPAUKSESSA OSALLISTUJA EI SAA SAADA PALKINTOJA VAATIMUKSEN, EPÄSUORIEN, RANGAISTAVIEN, TAHALLISTEN TAI SEURAAMUKSIA OMAAVIEN VAURIOIDEN VUOKSI JA MUIDEN KUIN TODELLISTEN KUSTANNUSTEN PERUSTEELLA, JA OSALLISTUJA TÄTEN LUOPUU KAIKISTA OIKEUKSISTA SELLAISIIN SEKÄ KAIKISTA OIKEUKSISTA, JOTKA KOSKEVAT VAURIOIDEN KERTAUTUMISTA TAI MUUTA KASVUA. Kaikkia näitä virallisten sääntöjen muodostamista, voimassaoloa, tulkintaa ja täytäntöönpanoa tai osallistujan tai sponsorin palkinnon arvontaan liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat ongelmat ja kysymykset ratkaistaan ja muodostetaan Michiganin osavaltion, USA, lakien mukaisesti hyväksymättä vaihtoehtoisten lakien määräyksiä tai lakien ristiriitoja (niin Michiganin osavaltion lait kuin USA:n tai muun lainsäädäntöalueen lait), joka aiheuttaisi jonkin muun lainsäädäntöalueen kuin Michiganin osavaltion, USA, lakien soveltamisen
Vain Quebecin asukkaille:  Julkisen kilpailun johtamiseen tai organisaatioon liittyvät kanteet on jätettävä Régie des alcools des courses et des jeux:lle päätöstä varten. Palkinnon jakamiseen liittyvät kanteet voidaan jättää Régielle vain siinä tarkoituksessa, että osapuolia autetaan löytämään ratkaisu.


12. Osallistujan henkilötiedot: Kaikki sponsorille ja/tai ylläpitäjälle annetut henkilötiedot käsitellään ylläpitäjän tietosuojakäytännön http://www.eprize.com/privacy-policy ja sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti (sovelletaan osallistujan maahan ja Jäsenyyspaneeliin), kuten määritelty alla olevassa taulukossa. :

Maa Paneeli Tietosuojan vastuuvapauslauseke
Itävalta Meinungswelt http://www.meinungswelt.at/de-AT/policies/privacy
Belgia Opinieland http://www.opinieland.be/policies/privacy
Belgia Placedesopinions http://www.placedesopinions.be/policies/privacy
Belgia Choozz http://www.choozz.be/nl-be/policies/privacy
Belgia Choozz http://www.befr.choozz.be/fr-be/policies/privacy
Brasilia Mundodeopiniões http://www.mundodeopinioes.com.br/policies/privacy
Kanada OpinionWorld http://www.opinionworld.ca/policies/privacy
Kanada PlacedesOpinions http://www.placedesopinions.ca/policies/privacy
Kiina OpinionWorld http://www.opinionworld.cn/policies/privacy
Kiina Your Voice http://www.yourvoice.com.cn/policies/privacy
Tanska mitpanel.dk http://www.mitpanel.dk/General/Privacy-Policy
Tanska Opinionsland http://www.opinionsland.com/da-dk/policies/privacy
Tanska Your Voice http://www.your-voice.dk/da-dk/policies/privacy 
Suomi  Mielipidemaailma  http://www.mielipidemaailma.fi/fi-FI/policies/privacy
Ranska  Placedesopinions  http://www.placedesopinions.fr/fr-FR/policies/privacy
Ranska   Mon Opinion Compte  http://www.monopinioncompte.fr/fr-fr/General/Privacy-Policy 
Saksa  Meinungswelt  http://www.meinungswelt.de/de-DE/policies/privacy 
Saksa   Meinungsort  http://www.meinungsort.de/de-de/General/Privacy-Policy 
Intia  OpinionWorld  http://www.opinionworld.in/policies/privacy
Intia  Your Voice  http://www.yourvoice.co.in/policies/privacy 
Irlanti  OpinionWorld  http://www.opinionworld-ireland.com/en-IE/policies/privacy   
Italia Mondodiopinione http://www.mondodiopinione.it/it-IT/policies/privacy
Italia Centro di Opinione http://www.centrodiopinione.it/it-it/General/Privacy-Policy
Japani  OpinionWorld  http://www.opinionworld.jp/policies/privacy
Japani  Your Opinion  http://www.youropinion.co.jp/policies/privacy  
Meksiko  Opiniolandia  http://www.opiniolandia.com.mx/policies/privacy
Uusi-Seelanti  OpinionWorld  http://www.opinionworld.co.nz/policies/privacy
Uusi-Seelanti  Your Voice  http://www.yourvoice.co.nz/policies/privacy 
Norja  Meningstorget  http://www.meningstorget.no/nb-NO/policies/privacy
Norja  YourVoice  http://www.your-voice.no/nb-no/policies/privacy 
Portugali Mundo de Opinioes http://www.mundodeopinioes.com.pt/pt-PT/policies/privacy
Singapore  OpinionWorld  http://www.opinionworld-singapore.com/policies/privacy 
Singapore  Your Voice  http://www.yourvoice.com.sg/policies/privacy 
Etelä-Korea  OpinionWorld  http://www.opinionworld.kr/ko-KR/policies/privacy 
Etelä-Korea  나의 소리  http://www.myvoicekorea.co.kr/ko-kr/policies/privacy 
Sveitsi  Placedesopinions  http://www.placedesopinions.ch/fr-CH/policies/privacy
Sveitsi  Meinungswelt  http://www.meinungswelt.ch/de-CH/policies/privacy 
Sveitsi  Mondodiopinione  http://www.mondodiopinione.ch/it-CH/policies/privacy
Taiwan  OpinionWorld http://www.opinionworld.tw/policies/privacy
Taiwan  聲活網  http://www.yourvoice.com.tw/zh-tw/policies/privacy  
Thaimaa  Your Voice  http://www.yourvoice.co.th/th-th/policies/privacy 
Iso-Britannia  OpinionWorld  http://www.opinionworld.co.uk/en-GB/policies/privacy 
Iso-Britannia  ROPP  https://www.researchopinionpoll.ssi-partner.com/en-gb/policies/privacy 
Iso-Britannia  Opinion Outpost  http://www.opinionoutpost.co.uk/General/Privacy-Policy 
Iso-Britannia  Nectar Canvass  http://www.nectarcanvass.ssi-partner.com/en-gb/General/Privacy-Policy 
U.S.A. Tell Toms  http://www.telltoms.ssi-partner.com/en/General/Privacy-Policy 
U.S.A.  OpinionWorld http://www.opinionworld.com/policies/privacy
U.S.A.  SurveySpot  http://www.surveyspot.com/en/General/Privacy-Policy 
U.S.A.  Opinion Outpost  https://www.opinionoutpost.com/en/General/Privacy-Policy 
U.S.A.  Centro de Opinión  http://www.centrodeopinion.com/es-us/General/Privacy-Policy 

Sponsori voi omalla harkinnallaan lisätä tai poistaa paneeleja jokaisen osallistumisjakson alussa. Henkilötietoja käytetään niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu, mukaan luettuna, ilman rajoitusta, paneelin jäsenyys ja kelpoisuus palkinnon arvontaan ja siihen liittyvä viestintä. Osallistujilla on oikeus saada tietoja heistä tallennetuista henkilökohtaisista tiedoista, mukaanlukien niiden mistä ne on lähetetty, tietojen vastaanottajat tai vastaanottajien kategoriat ja tallennuksen syyt. Osallistujilla on myös oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, poistaa ja korjata niitä. Palkinnon arvonnan yhteydessä käytettävien henkilötietojen pääsyoikeuteen, poistoon ja/tai korjaamiseen liittyen osallistujien on pyydettävä kyseistä toimea lähettämällä sähköposti jonka aihealueena on "2013-2014 Survey Sampling International Prize Draw" osoitteeseen privacy@surveysampling.com. Palkinnon arvontaan liittyvät annetut, vastaanotetut tai kerätyt henkilötiedot tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Palkinnon arvontaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja tiedostaa ja nimenomaisesti hyväksyy henkilötietojensa viennin Yhdysvaltoihin ja niiden käytön siellä tämän palkinnon arvonnan hallinnan tarkoituksiin ja siihen liittyvään käsittelyyn (mukaan luettuna mutta ei niihin rajoitettuna, varmuuskopiointi ja arkistointi). Tietojen vastaanottaja ja kontrolloija on sponsori, Survey Sampling International, LLC. Tätä palvelinta hallitsee sponsori ja/tai ylläpitäjä, joka on ilmoittanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle, että se noudattaa Safe Harbour Framework -sopimuksen sääntöjä, saatavilla osoitteessa http://www.export.gov/safeharbor/eg_main_018236.asp . Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen keräämistä tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Käyttääksesi tätä oikeutta kirjoita osoitteeseen 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: General Counsel.

13. Erotettavuus: Jos näiden Virallisten sääntöjen minkään ehdon soveltaminen on mistään tietystä syystä tai olosuhteista johtuen pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton minkään oikeuden, välimiespaneelin tai muun toimivaltaisen hallintoalueen tuomioistuimen toimesta, silloin (1) tällaisen ehdon voimassaolo, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus suhteessa muihin tiettyihin tosiseikkoihin tai olosuhteisiin, ja muihin näiden virallisten sääntöjen ehtoihin, eivät millään tavalla muutu tai heikkene tästä syystä; ja (b) tällaista ehtoa sovelletaan mahdollisten enimmäisrajojen mukaan. Lisäksi, jos mitään näiden virallisten sääntöjen ehtoa pidetään mistään syystä kohtuuttoman laajana keston, maantieteellisen ulottuvuuden, toiminnan tai kohteen suhteen, sitä on tulkittava rajoittamalla ja supistamalla sitä siten, että sitä voidaan soveltaa sovellettavan lain mukaisessa laajuudessa.

14.  Voittajaluettelo: Voittajaluettelo on osoitteessa http://bit.ly/18XdTGg . Voittajaluettelo julkaistaan, kun voittajan varmistaminen on päättynyt.


Vain Ranskan asukkaille: Nämä viralliset säännöt on tallennettu paikkaan: Maître Jean-Louis Hauguel, Huissier de Justice, 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France. Näiden virallisten sääntöjen jäljennöksen saat lähettämällä pyynnön osoitteeseen: "2013-2014 Survey Sampling International Prize Draw', c/o ePrize, One ePrize Dr., Pleasant Ridge, MI 48069, U.S.A. Pyyntöjen tulee olla vastaanotettuina viimeistään 30.6.2014. Normaalit postikulut korvataan Ranskan asukkaille pyynnöstä samaan osoitteeseen.


© 2013 ePrize, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2013 Survey Sampling International, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään