EI OSTOPAKKOA. MINKÄÄNLAINEN OSTO- TAI MAKSUTOIMENPIDE EI KASVATA VOITTOMAHDOLLISUUKSIASI.

1. Kelpoisuus: Survey Sampling Internationalin arvonta (”arvonta”) on avoinna vain Tanskan, Suomen ja Norjan laillisille asukkaille, jotka ovat rekisteröityneet Survey Sampling International (”SSI”) -paneelin (tässä määritellyllä tavalla) tai SSI:n hallitseman yhteistyöpaneelin jäseniksi asuinmaassaan ja jotka ovat osallistumishetkellä täyttäneet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta. Survey Sampling Internationalin, LLC:n, HelloWorld, Inc.:in tai niiden emo-, tytär- ja yhteistyöyhtiöiden ja tavarantoimittajien, kauppiaiden ja edustajien työntekijät, työntekijöiden perhe ja talouteen kuuluvat henkilöt eivät saa osallistua. Arvontaan pätevät kaikki sovellettavat lait ja säännöstelyt ja se on mitätön siellä, missä se on kielletty.Osallistuminen tarkoittaa osallistujan täyttä ja ehdotonta suostumusta näihin virallisiin sääntöihin ja sponsorin (kuten tässä määritelty) ja järjestäjän (kuten tässä määritelty) päätöksiin, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa arvontaan liittyvissä asioissa.Palkinnon voittaminen on mahdollista vain kaikkien tässä esitettyjen vaatimusten täyttyessä.

2. Sponsori: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, Yhdysvallat. Järjestäjä:HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, Yhdysvallat

3. Ajoitus: Arvonta alkaa 1. heinäkuuta 2017 klo 00.01 Greenwichin aikaa (”GMT”) ja päättyy 30. kesäkuuta 2018 klo 23.59 GMT (”kampanja-aika”). Arvonta koostuu neljästä (4) osallistumisjaksosta (jokainen on ”osallistumisjakso”), kuten alla olevassa taulukossa on esitetty:

 

Osallistumisjakso Alkaa klo 00.01 GMT Päättyy klo 23.59 GMT Arvontapäivämäärä
1 1. heinäkuuta 2017 30. syyskuuta 2017 12. lokakuuta 2017
2 1. lokakuuta 2017 31. joulukuuta 2017 12. tammikuuta 2018
3 1. tammikuuta 2018 31. maaliskuuta 2018 11. huhtikuuta 2018
4 1. huhtikuuta 2018 30. kesäkuuta 2018 11. heinäkuuta 2018

Sponsorin tietokone on arvonnan virallinen ajanmittauslaite.

 

4. Kuinka osallistua:

  1. Osallistu paneeliin.  Sponsori kerää tietoja yksittäisiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat yhteen sen kuluttajakyselyjen toteuttamiseen omistautuneista verkkosivuista (”paneelit”). Osallistuaksesi arvontaan sinun täytyy olla paneelin jäsen.  Nähdäksesi listan paneeleista, mukaan lukien yksi tai useampi paneeli hallintoalueellasi, mene osoitteeseen http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf.  Saatat olla jo paneelin jäsen tai voit rekisteröityä paneelin jäseneksi kampanja-aikana. Sponsori ei veloita mitään maksua paneeliin liittymisestä. Et ansaitse osallistumista arvontaan rekisteröitymällä, mutta et voi osallistua kyselyyn, ellet ole paneelin rekisteröity jäsen.
  2. Osallistu kyselyyn. Kampanja-aikana sponsori kutsuu paneelien jäseniä osallistumaan kyselyihin, joissa pyydetään vastauksia kyselylomakkeisiin.  Täytettyäsi kyselyn saat yhden (1) osallistumisoikeuden osallistumispäivään ja -aikaan liittyvän osallistumisjakson arvontaan (kuten kuvattu yllä kappaleessa 3). Mikäli et pysty täyttämään kyselyä, koska saat ’screened out’ -ilmoituksen tai viestin yrittäessäsi vastata kyselyyn (eli et kuulu kyselyn kohderyhmään) tai ’quota full’ -viestin yrittäessäsi vastata kyselyyn (eli lisää vastauksia kyselyyn ei enää tarvita), saat myös yhden (1) osallistumisoikeuden yrityspäivään ja -aikaan liittyvän osallistumisjakson arvontaan.Osallistuminen sisällytetään arvontaan perustuen paneelijäsenen asuinmaahan kuten alla kappaleessa 6 määritetään.
  3. Lunasta pisteitä.  Sponsori pitää yllä palkinto-ohjelmaa paneelien jäsenille.  Lisätietoja palkinto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Palkinto-ohjelman ehtojen mukaisesti pisteitä voidaan ansaita täyttämällä kysely.  Pisteitä voi tämän jälkeen käyttää monella eri tavalla.  Yksi käyttötapa on ”vaihtaa” niitä osallistumisoikeuteen tähän arvontaan.  Vaihtaakseen pisteitä osallistumiseen osallistujat voivat kirjautua sisään paneelitiliinsä ja klikata linkkiä otsikolla ”Hae palkkioita”. Valitse arvontapalkintovaihtoehto nähdäksesi yhden (1) osallistumisen lunastamiseen tarvittu pistemäärä.Tehdessäsi tämän valinnan saat yhden (1) osallistumisoikeuden valintasi ajankohtaan liittyvän osallistumisjakson arvontaan.

 

Osallistumisrajoitukset.  Jokaisella arvonnan ehdot täyttävällä osallistujalla tulee olla oma sähköpostiosoite, joka on eri kuin kellään toisella ehdot täyttävällä osallistujalla. Kenen tahansa osallistujan minkäänlainen yritys hankkia osallistumisoikeuksia käyttämällä useampia/eri sähköpostiosoitteita, henkilöllisyyksiä, rekisteröitymisiä ja kirjautumisia tai mitä tahansa muuta menetelmää mitätöi kaikki kyseisen osallistujan osallistumiset ja saattaa aiheuttaa kyseiselle yksilölle lisäseuraamuksia tai sakkoja paneelin sovellettavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.  Minkäänlaisen automaattisen järjestelmän käyttö arvontaan osallistumiseen on jyrkästi kielletty ja johtaa hylkäykseen ja kaikki tällaisen automaattisen järjestelmän kautta toimitetut tai saadut osallistumiset mitätöidään. Sponsori tai järjestäjä eivät ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, epätäydellisistä, pätemättömistä, ei-ymmärrettävistä tai harhaanjohtavista tiedoista tai osallistumisesta, jotka hylätään ja mitätöidään. Mikäli osallistujan henkilöllisyydestä nousee erimielisyyksiä, osallistujaksi katsotaan arvontaehdot täyttävän osallistujan käyttämän tai tähän liitetyn sähköpostiosoitteen valtuutettu tilinhaltija (kuten tässä määritelty). ”Valtuutettu tilinhaltija” on luonnollinen henkilö, jolle Internet-yhteyden tarjoaja, verkkopalvelu, Internet-palvelun tarjoaja tai mikä tahansa muu organisaatio, joka on vastuussa toimitettuun sähköpostiosoitteeseen liitetyn verkkotunnuksen sähköpostiosoitteiden myöntämisestä, on myöntänyt sähköpostiosoitteen.Mahdollisia voittajia saatetaan vaatia näyttämään todisteita siitä, että he ovat valtuutettuja tilinhaltijoita. 

5. Palkintojen arpominen ja mahdollisten voittajien varmistaminen: Voittaminen edellyttää kaikkien näissä virallisissa säännöissä mainittujen ehtojen ja edellytysten toteutumista ja vaatimusten täyttämistä. Järjestäjänä toimiva riippumaton tuomaristo valitsee satunnaisesti yhden (1) mahdollisen arvonnan voittajan jokaisen kappaleessa 3 määriteltyjen päivämäärien mukaisen osallistumisjakson aikana saatujen ja arvonnan ehdot täyttävien osallistumisten joukosta. Kaikki arvonnat tapahtuvat järjestäjän toimipisteessä yllä mainitussa osoitteessa noin klo 17.00 GMT. Voittaneita tai muita osallistumisia ei siirretä tai sisällytetä myöhempien osallistumisjaksojen arvontoihin. Mahdollisille voittajille ilmoitetaan sähköpostilla arvontapäivän jälkeen. Jos sitä ei erikseen ole kielletty, jokaisen mahdollisen voittajan täytyy allekirjoittaa ja palauttaa sponsorin omassa harkinnassa määrittämät voittajaa koskevat asiakirjat vahvistaakseen kelpoisuutensa, myöntääkseen rajalliset julkaisuoikeudet ja vapauttaakseen sponsorin ja järjestäjän vastuusta, tai mistä tahansa muusta sponsorin tarpeelliseksi näkemästä syystä. Mikäli mahdollinen voittaja ei ole vielä saavuttanut täysi-ikäisyyttä asuinmaassaan, mahdollisen voittajan vanhemman tai laillisen huoltajan täytyy allekirjoittaa ja palauttaa kaikki vaaditut asiakirjat.Lisäksi mahdollisen Tanskasta olevan voittajan on vastattava oikein aikarajoitettuun tietokilpakysymykseen saadakseen palkinnon. Jos asiakirjoja tarvitaan, sponsorin tai järjestäjän on saatava ne alkuperäisen voittoilmoituksen aikaan ilmaistussa ajanjaksossa tai mahdollinen voittaja menettää palkinnon. Mikäli mahdolliseen voittajaan ei saada yhteyttä, hän ei allekirjoita ja palauta vaadittuja asiakirjoja tai palkinto palautetaan lähettäjälle, mahdollinen voittaja luovuttaa kaikki oikeudet palkintoon. Palkinnon saaminen edellyttää näiden virallisten sääntöjen noudattamista. Mikäli mahdollinen voittaja hylätään mistään syystä, järjestäjä myöntää asiaankuuluvan palkinnon vaihtoehtoiselle voittajalle, joka arvotaan satunnaisesti kaikkien asiaankuuluvasta maasta jäljelle jäävien ja kilpailuehdot täyttävien osallistujien keskuudesta. Vain kolme (3) vaihtoehtoista arvontaa suoritetaan, minkä jälkeen palkinto jää jakamatta. Palkinnot suoritetaan PayPalin kautta noin kymmenen (10) – kahdentoista (12) viikon sisällä voittajan varmistamisen jälkeen. Jakamatta jääneitä palkintoja ei yhdistetä tai muuten siirretä myöhempien osallistumisjaksojen palkintoihin.

6. Palkinnot: NELJÄ (4) OSALLISTUMISJAKSOPALKINTOA (yksi (1) osallistumisjaksoa kohden): Palkinto riippuu voittajan asuinpaikasta: 4 000 € tai noin 30 000 DKK tai 35 000 NOR.Palkintojen kokonaisarvo:16 000 € tai noin 120 000 DKK tai 140 000 NOR.

Palkinnot myönnetään rahana tai rahaa vastaavana palkintona. Voittajien on mahdollisesti avattava sponsorin määräämä rahansiirron mahdollistava tili saadakseen palkintonsa.  Palkintoja ei voi siirtää toiselle eikä niitä voi korvata toisella, paitsi tässä määritetyllä tavalla sponsorin oman harkinnan mukaan. Sponsori pidättää oikeuden korvata palkinto toisella vähintään samanarvoisella, jos nimetty palkinto ei ole mistä tahansa syystä saatavilla. Sponsori tai järjestäjä eivät ole vastuussa kadonneista, varastetuista tai hukkaan menneistä palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista veroista ja maksuista, joita palkinnon vastaanottamiseen ja/tai käyttöön liittyy. Sponsori pidättää oikeuden pidättää osan palkinnosta asiaankuuluville veroviranomaisille toimitettavaksi.Palkinnon voittamisen todennäköisyys (mahdollisuudet) riippuu jokaisen osallistumisjakson aikana jokaisessa ehdot täyttävässä maassa asuvilta paneelijäseniltä saatujen ehdot täyttävien osallistumisten määrästä.Rajoitus:Yksi (1) palkinto henkilöä kohden per osallistumisjakso.

7. Vapautus:Pakollisen sovellettavan lain sallimassa laajuudessa jokainen osallistuja lupautuu arvontaan osallistuessaan vapauttamaan ja suojaamaan vahingolta sponsorin, järjestäjän ja näiden tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, hankkijat, jakelijat, mainonta-/tarjousedustajat ja palkintojen tarjoajat sekä näiden emoyhtiöt ja jokaisen tällaisen yhtiön virkamiehet, johtajat, työntekijät ja edustajat (kollektiivisesti ”vapautetut osapuolet”) minkäänlaiselta kanteelta tai vaateelta, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, henkilövahingot, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai katoaminen, joka johtuu arvontaan osallistumisesta tai minkään palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä.

8. Julkisuus:Jos sitä ei ole erikseen kielletty, palkinnon voittaminen arvonnassa tarkoittaa, että voittajan hyväksyvä sponsori ja/tai sen edustajat käyttävät voittajan nimeä, muotokuvaa, valokuvaa, ääntä, mielipiteitä ja/tai kotikaupunkia/-kylää ja osavaltiota/aluetta/kuntaa arvontaan liittyviin mainontatarkoituksiin yhden (1) vuoden ajan voiton vahvistamisesta missä tahansa mediassa maailmanlaajuisesti ilman lisämaksua tai -korvausta ja ilman erillistä ilmoitusta ja/tai suostumusta.

9. Yleiset ehdot: Sponsori pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää ja/tai muokata arvontaa tai jotain sen osaa jos minkäänlainen petos, tekninen vika, inhimillinen erehdys tai mikä tahansa muu tekijä heikentää sponsorin oman harkinnan mukaan arvonnan rehellisyyttä tai asianmukaista toimintaa. Tällaisessa tilanteessa sponsori saattaa oman harkintansa mukaan päättää suorittaa satunnaisen arvonnan kaikkien keskeytyspäivään mennessä saatujen ja ehdot täyttävien osallistumisten keskuudesta koskien mitä tahansa tai kaikkia tässä määritettyjä palkintoja.Sponsori pidättää oikeuden hylätä oman harkintansa mukaisesti yksilöitä, joiden se näkee kajonneen arvonnan osallistumisprosessiin tai toimintaan tai joiden se näkee käyttäytyvän näitä virallisia sääntöjä rikkoen tai urheiluhengen vastaisesti tai häiritsevällä tavalla.Kenen tahansa henkilön mikä tahansa yritys tarkoituksella häiritä arvonnan laillista toimintaa saattaa olla rikos- ja siviilioikeuden rikkomus, ja jos tällainen yritys tehdään, sponsori pidättää oikeuden vaatia korvauksia keltä tahansa tällaiselta henkilöltä täydessä lain sallimassa laajuudessa.Vaikka sponsori ei valvoisi jotain näissä virallisissa säännöissä olevaa säännöstä, tämä ei tarkoita säännöksestä luopumista. 

10. Vastuunrajoitukset: Pakollisen sovellettavan lain sallimassa laajuudessa vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa seuraavista: (1) virheellisestä tai epätarkasta informaatiosta, johtui se sitten osanottajista, painovirheistä tai jostain arvonnassa hyödynnetystä tai siihen liitetystä laitteistosta tai ohjelmoinnista; (2) minkäänlaisesta teknisestä viasta, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, puhelinlinjojen tai verkkolaitteiston tai -ohjelman toimintahäiriöt, keskeytykset tai katkokset; (3) luvattomasta inhimillisestä puuttumisesta osallistumisprosessin tai arvonnan mihinkään osaan; (4) teknisestä tai inhimillisestä virheestä, joka voi liittyä arvonnan hallintoon tai osallistumisten käsittelyyn; (5) myöhästyneestä, kadonneesta, toimituskelvottomasta, vahingoittuneesta tai varastetusta postista/sähköpostista; tai (6) minkäänlaisesta omaisuus- tai henkilövahingosta, joka voi johtua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, osallistujan osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä. Jos osallistujan osallistuminen varmistetaan tulleen virheellisesti poistetuksi, kadonneeksi tai muuten tuhotuksi tai vahingoittuneeksi mistään syystä, osallistujan ainoa korvaus on uusi osallistuminen arvontaan, mikäli mahdollista. Jos arvonta tai mikään sen osa keskeytetään mistään syystä, sponsori voi oman harkintansa mukaan päättää suorittaa satunnaisen arvonnan koskien mitä tahansa tai kaikkia tässä tarjottuja palkintoja keskeytyspäivämäärään mennessä saaduista ja arvonnan kaikki ehdot täyttävistä osallistumisista.Palkintoja luovutetaan korkeintaan säännöissä ilmoitettu määrä.Jos palkintoja on tuotannollisista, teknisistä tai jakamiseen tai ohjelmointiin liittyvistä tai mistä tahansa muusta syystä useampi saatavilla ja/tai vaadittu kuin näissä virallisissa säännöissä ilmoitettu määrä, sponsori pidättää oikeuden myöntää vain ilmoitettu määrä palkintoja suorittamalla satunnaisen arvonnan oikeutettujen, ennalta palkitsemattomien ja arvonnan ehdot täyttävien palkintovaatimusten keskuudesta.

11. Riita-asiat: Paitsi missä kielletty, osallistuja suostuu siihen, että:(1) kaikki tästä arvonnasta tai mistään myönnetyistä palkinnoista nousevat tai niihin liittyvät riidat, vaatimukset ja kanteet  ratkaistaan yksitellen ilman minkäänlaista ryhmäkanteen muotoa ja yksinomaan Yhdysvaltain Itä-Michiganin tuomioistuimessa (eteläinen osasto) tai asiaankuuluvassa Michiganin osavaltion tuomioistuimessa, joka sijaitsee Oaklandin piirikunnassa Yhdysvaltain Michiganissa; (2) kaikki vaatimukset, tuomiot ja määräykset rajoitetaan aiheutuneisiin varsinaisiin käteiskustannuksiin, mukaan lukien arvontaan osallistumiseen liittyvät kustannukset, mutta ei missään tilanteessa asianajajien kustannukset; ja (3) missään olosuhteissa osallistuja ei saa hankkia päätöstä saadakseen, ja osallistuja täten luovuttaa kaikki oikeutensa vaatia, epäsuoria, rangaistuksellisia, oheis- ja seurannaisia vahingonkorvauksia ja mitään muita vahingonkorvauksia lukuun ottamatta varsinaisia käteiskustannuksia ja mitään oikeuksia vahingonkorvausten moninkertaistamiseen tai lisäämiseen muuten.  Kaikkia ongelmia ja kysymyksiä liittyen näiden virallisten sääntöjen laatimiseen, sitovuuteen, tulkintaan ja toimeenpanoon tai arvontaan liittyviin osallistujan ja sponsorin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ohjaavat ja niitä tulkitaan Yhdysvaltain Michiganin osavaltion lakien mukaisesti antamatta mahdollisuutta millekään hallintoalueen laintulkinnan valinnalle tai hallintoalueiden lakien ristiriitaa koskeville säännöille (oli kyseessä sitten Yhdysvaltain Michiganin osavaltio tai mikä tahansa muu hallintoalue), jotka aiheuttaisivat minkä tahansa muun hallintoalueen kuin Yhdysvaltain Michiganin osavaltion lakien soveltamisen.

12. Osallistujan henkilökohtaiset tiedot: Ryhtyessäsi paneelin jäseneksi annat sponsorille tiettyjä henkilötietoja, kuten nimesi ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen.  Kaikki sponsorille toimitetut henkilökohtaiset tiedot säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla ja käsitellään sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti. Nähdäksesi listan paneeleista ja linkin sovellettaviin tietosuojakäytäntöihin käy osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf.  Sponsorin sovellettavan tietosuojakäytännön mukaisesti tietyt rajoitetut tiedot mahdollisista voittajista luovutetaan järjestäjälle (tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta http://www.HelloWorld.com/privacy-policy). Sinulla on oikeus tietoihin liittyen sinusta säilytettyihin henkilökohtaisiin tietoihin, mukaan lukien niiden alkuperä, tietojen saaja tai saajien ryhmät sekä säilytyksen tarkoitus.  Sinulla on myös oikeus nähdä, poistaa ja korjata henkilökohtaisia tietojasi. Jos haluat päästä käsiksi arvonnan yhteydessä käytettyihin henkilökohtaisiin tietoihin, poistaa ja/tai muuttaa niitä, voit pyytää tätä toimenpidettä lähettämällä sähköpostia otsikolla: "2017-2018 Survey Sampling International Prize Draw” osoitteeseen privacy@surveysampling.com Paneeliin liittymiseen ja arvonnan hallinnoimiseen liittyen toimitetut, saadut tai kerätyt henkilökohtaiset tiedot säilytetään palvelimilla Yhdysvalloissa. Kun liityt paneeliin ja hyväksyt osallistumisesi arvontaan, ilmaiset olevasi tietoinen ja antavasi selkeän suostumuksen siihen, että henkilökohtaiset tietosi siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä käytetään siellä arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvään käsittelyyn (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, varmuuskopiointi ja arkistointi). Henkilökohtaisia tietoja käytetään siihen, että mahdollisiin voittajiin otetaan yhteyttä ja voitot saadaan oikeille henkilöille. Sponsori kontrolloi tietoja ja vastaanottaa ne. Sponsori kontrolloi palvelimia, joille henkilökohtaiset tiedot tallennetaan. Yhdysvaltain hallituksella on käyttöoikeudet tietoihin, ja henkilökohtaisia tietoja saatetaan käyttää muuhun käsittelyyn ilman erillisiä kattavia, laillisia rajoitteita (esim. promoottoria ja/tai järjestäjää voidaan vaatia Yhdysvaltain lakien mukaisesti jakamaan henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa, kuten Yhdysvaltain hallinnollisten elinten kanssa). Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen keräämistä tietyissä olosuhteissa. Käyttääksesi tätä oikeutta voit kirjoittaa osoitteeseen: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: Legal Department; tai privacy@surveysampling.com. Missä sovellettavissa, sinulla voi myös olla lisäoikeuksia liittyen henkilökohtaisiin tietoihisi ja yksityisyyteesi hallintoalueesi lainsäädännön mukaisesti.

13. Erotettavuus: Jos minkään näissä virallisissa säännöissä ilmaistun säännöksen käyttö mihinkään erityiseen asiaan tai olosuhteisiin katsotaan mistään syystä pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomasti oikeudessa, niin (a) tämä ei millään tavalla vaikuta tai heikennä näiden säännösten pätevyyttä, laillisuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta sovellettaessa mihinkään muuhun asiaan tai olosuhteeseen tai muita näissä virallisissa säännöissä ilmaistuja säännöksiä; ja (b) tällainen säännös toimeenpannaan niin laajasti, kuin mahdollista.Lisäksi jos mikään näiden virallisten sääntöjen sisältämä säännös nähdään mistä tahansa syystä liiallisen laajaksi mitä tulee kestoon, maantieteelliseen soveltamisalaan, toimintaan tai aihepiiriin, se tulkitaan rajoittamalla ja vähentämällä sitä niin, että se on toimeenpantavissa sovellettavan lain kanssa yhteensopivassa laajuudessa.

14.  Lista voittajista: Nähdäksesi listan voittajista käy osoitteessa http://bit.ly/2mE0Nqn. Voittajalista julkaistaan sen jälkeen, kun voittajien varmistaminen on saatu päätökseen.

© 2017 HelloWorld, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  Kaikki oikeudet pidätetään.