Untitled Document

 

EI OSTOPAKKOA. MINKÄÄNLAINEN OSTO- TAI MAKSUTOIMENPIDE EI KASVATA VOITTOMAHDOLLISUUKSIASI.

1. Kelpoisuus: Survey Sampling Internationalin arvonta (”arvonta”) on avoinna vain Tanskan, Suomen ja Norjan laillisille asukkaille, jotka ovat rekisteröityneet Survey Sampling International (”SSI”) -paneelin (tässä määritellyllä tavalla) tai SSI:n hallitseman yhteistyöpaneelin jäseniksi asuinmaassaan ja jotka ovat osallistumishetkellä täyttäneet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta. Survey Sampling Internationalin, LLC:n, HelloWorld, Inc:n tai niiden emo-, tytär- ja yhteistyöyhtiöiden ja tavarantoimittajien, kauppiaiden ja edustajien työntekijät, työntekijöiden perheenjäsenet ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt eivät saa osallistua. Arvontaan pätevät kaikki sovellettavat lait ja säädökset, ja se on mitätön, jos se on erikseen kielletty. Osallistuminen tarkoittaa osallistujan täyttä ja ehdotonta suostumusta näihin virallisiin sääntöihin ja sponsorin (tässä määritellyllä tavalla) ja järjestäjän (tässä määritellyllä tavalla) päätöksiin, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa arvontaan liittyvissä asioissa. Palkinnon voittaminen on mahdollista vain kaikkien tässä esitettyjen vaatimusten täyttyessä.

2. Sponsori: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, Yhdysvallat. Järjestäjä: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, Yhdysvallat

3. Ajoitus: Arvonta alkaa 1. heinäkuuta 2016 klo 00.01 Greenwichin aikaa (”GMT”) ja päättyy 30. kesäkuuta 2017 klo 23.59 GMT (”kampanja-aika”). Arvonta koostuu neljästä (4) osallistumisjaksosta (jokainen on ”osallistumisjakso”), kuten alla olevassa taulukossa on esitetty:

Osallistumisjakso Alkaa klo 00.01 GMT Päättyy klo 23.59 GMT Arvontapäivämäärä
1 1. heinäkuuta 2016 30. syyskuuta 2016 12. lokakuuta 2016
2 1. lokakuuta 2016 31. joulukuuta 2016 11. tammikuuta 2017
3 1. tammikuuta 2017 31. maaliskuuta 2017 11. huhtikuuta 2017
4 1. huhtikuuta 2017 30. kesäkuuta 2017 11. heinäkuuta 2017

Sponsorin tietokone on arvonnan virallinen ajanmittauslaite.

4. Kuinka osallistua:

  1. Osallistu paneeliin. Sponsori kerää tietoja yksittäisiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat yhteen sen kuluttajakyselyjen toteuttamiseen suunnatuista verkkosivuista (”paneelit”). Osallistuaksesi arvontaan sinun täytyy olla paneelin jäsen. Nähdäksesi listan paneeleista, mukaan lukien hallintoalueellasi oleva yksi tai useampi paneeli, mene osoitteeseen http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Saatat olla jo paneelin jäsen tai voit rekisteröityä paneelin jäseneksi ilmaiseksi kampanja-aikana. Et ansaitse osallistumista arvontaan rekisteröitymällä, muttet myöskään voi osallistua kyselyyn, ellet ole paneelin rekisteröity jäsen.
  2. Osallistu kyselyyn. Kampanja-aikana sponsori kutsuu paneelien jäseniä osallistumaan kyselyihin, joissa pyydetään vastauksia kyselylomakkeisiin. Täytettyäsi kyselyn saat yhden (1) osallistumisoikeuden osallistumispäivään ja -aikaan liittyvän osallistumisjakson arvontaan (kuten kuvattu yllä kappaleessa 3). Mikäli et pysty täyttämään kyselyä, koska saat ”screened out” -ilmoituksen tai viestin yrittäessäsi vastata kyselyyn (eli et kuulu kyselyn kohderyhmään) tai ”quota full” -viestin yrittäessäsi vastata kyselyyn (eli kyselyyn ei tarvita enää lisää vastauksia), saat myös yhden (1) osallistumisoikeuden siihen päivään ja aikaan, jolloin yritit täyttää kyselyä, liittyvän osallistumisjakson arvontaan. Osallistuminen sisällytetään arvontaan paneelijäsenen asuinmaahan perustuen alla olevan kappaleen 6 määritelmän mukaisesti.
  3. Pelaa pelejä. Paneelijäsenet, jotka saavat viestin, jonka mukaan he ovat kyselyn kohderyhmän ulkopuolella tai kyselyvastauksia on jo tarpeeksi, saattavat myös saada kutsun osallistua verkkopeliin tai -aktiviteettiin. Mikäli pelaat peliä, saat ainakin yhden (1) tai enintään kymmenen (10) ylimääräistä osallistumisoikeutta arvontaan. Näet saamasi osallistumisoikeuksien määrän suoritettuasi verkkopelin tai -aktiviteetin. Osallistumisoikeus tai -oikeudet arvontaan koskevat sitä osallistumisjaksoa, joka liittyy siihen päivämäärään ja aikaan, jona osallistuit peliin tai aktiviteettiin ja sait lisäosallistumisoikeuksia. Todennäköisyys saada kymmenen (10) osallistumisoikeutta: 1:200, todennäköisyys saada viisi (5) osallistumisoikeutta: 5:200, todennäköisyys saada kolme (3) osallistumisoikeutta: 10:200, ja todennäköisyys saada yksi (1) osallistumisoikeus: 184:200.
  4. Lunasta pisteitä. Sponsori pitää yllä palkinto-ohjelmaa paneelien jäsenille. Lisätietoja palkinto-ohjelmasta on saatavilla osoitteesta http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Palkinto-ohjelman ehtojen mukaisesti pisteitä voidaan ansaita täyttämällä kysely. Pisteitä voi tämän jälkeen käyttää monella eri tavalla. Yksi käyttötapa on vaihtaa niitä arvonnan osallistumisoikeuksiin. Osallistujat voivat kirjautua sisään paneelitiliinsä ja napsauttaa linkkiä otsikolla ”Hae palkkioita” ja vaihtaa siellä pisteitä osallistumisoikeuteen. Valitse arvontapalkintovaihtoehto nähdäksesi yhden (1) osallistumisen lunastamiseen tarvittu pistemäärä. Tehdessäsi tämän valinnan saat yhden (1) osallistumisoikeuden valintasi ajankohtaan liittyvän osallistumisjakson arvontaan.

Osallistumisrajoitukset. Jokaisella arvonnan ehdot täyttävällä osallistujalla tulee olla oma sähköpostiosoite, joka poikkeaa muiden ehdot täyttävien osallistujien sähköpostiosoitteista. Kenen tahansa osallistujan minkäänlainen yritys hankkia osallistumisoikeuksia käyttämällä useampia sähköpostiosoitteita, henkilöllisyyksiä, rekisteröitymisiä ja kirjautumisia tai mitä tahansa muuta menetelmää mitätöi kaikki kyseisen osallistujan osallistumiset ja saattaa aiheuttaa kyseiselle yksilölle lisäseuraamuksia tai sakkoja paneelin sovellettavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Arvontaan osallistuminen minkäänlaisen automaattisen järjestelmän avulla on jyrkästi kielletty ja johtaa hylkäykseen, ja kaikki tällaisen automaattisen järjestelmän kautta toimitetut tai saadut osallistumiset mitätöidään. Sponsori ja järjestäjä eivät ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, epätäydellisistä, pätemättömistä, ei-ymmärrettävistä tai harhaanjohtavista tiedoista tai hylätyistä tai mitätöidyistä osallistumisista. Mikäli osallistujan henkilöllisyydestä nousee erimielisyyksiä, osallistujaksi katsotaan arvontaehdot täyttävän osallistujan käyttämän tai tähän liitetyn sähköpostiosoitteen valtuutettu tilinhaltija (tässä määritellyllä tavalla). ”Valtuutettu tilinhaltija” on luonnollinen henkilö, jolle Internet-yhteyden tarjoaja, verkkopalvelu, Internet-palvelun tarjoaja tai mikä tahansa muu organisaatio, joka on vastuussa annettuun sähköpostiosoitteeseen liittyvän verkkotunnuksen sähköpostiosoitteiden myöntämisestä, on myöntänyt sähköpostiosoitteen. Mahdollisia voittajia saatetaan vaatia näyttämään todisteita siitä, että he ovat valtuutettuja tilinhaltijoita.

5. Palkintojen arpominen ja mahdollisten voittajien varmistaminen: Voittaminen edellyttää kaikkien näissä virallisissa säännöissä mainittujen ehtojen ja edellytysten toteutumista ja vaatimusten täyttämistä. Järjestäjänä toimiva riippumaton tuomaristo valitsee satunnaisesti yhden (1) mahdollisen arvonnan voittajan jokaisen kappaleessa 3 määriteltyjen päivämäärien mukaisen osallistumisjakson aikana vastaanotettujen ja arvonnan ehdot täyttävien osallistumisten joukosta. Kaikki arvonnat tapahtuvat järjestäjän toimipisteessä yllä mainitussa osoitteessa noin klo 17.00 GMT. Osallistumisia, olivat ne sitten voittoja tai eivät, ei siirretä tai sisällytetä myöhempien osallistumisjaksojen arvontoihin. Mahdollisille voittajille ilmoitetaan sähköpostilla arvontapäivän jälkeen. Jos sitä ei erikseen ole kielletty, jokaisen mahdollisen voittajan täytyy allekirjoittaa ja palauttaa sponsorin omassa harkinnassa määrittämät voittajaa koskevat asiakirjat vahvistaakseen kelpoisuutensa, myöntääkseen rajalliset julkaisuoikeudet ja vapauttaakseen sponsorin ja järjestäjän vastuusta, tai mistä tahansa muusta sponsorin tarpeelliseksi näkemästä syystä. Mikäli mahdollinen voittaja ei ole vielä saavuttanut täysi-ikäisyyttä asuinmaassaan, mahdollisen voittajan vanhemman tai laillisen huoltajan täytyy allekirjoittaa ja palauttaa kaikki vaaditut asiakirjat.Lisäksi mahdollisen Tanskasta olevan voittajan on vastattava oikein aikarajoitettuun tietokilpakysymykseen saadakseen palkinnon. Jos asiakirjoja tarvitaan, sponsorin tai järjestäjän on saatava ne alkuperäisen voittoilmoituksen aikana ilmaistussa ajanjaksossa tai mahdollinen voittaja menettää palkinnon. Mikäli mahdolliseen voittajaan ei saada yhteyttä, hän ei allekirjoita ja palauta vaadittuja asiakirjoja tai palkinto palautetaan lähettäjälle, mahdollinen voittaja luovuttaa kaikki oikeudet palkintoon. Palkinnon saaminen edellyttää näiden virallisten sääntöjen noudattamista. Mikäli mahdollinen voittaja jostain syystä hylätään, järjestäjä myöntää asiaankuuluvan palkinnon vaihtoehtoiselle voittajalle, joka arvotaan satunnaisesti kaikkien asiaankuuluvasta maasta jäljelle olevien ja kilpailuehdot täyttävien osallistujien keskuudesta. Vain kolme (3) vaihtoehtoista arvontaa suoritetaan, minkä jälkeen palkinto jää jakamatta. Palkinnot suoritetaan Paypalin kautta noin kymmenestä (10) kahteentoista (12) viikon sisällä voittajan varmistumisen jälkeen. Jakamatta jääneitä palkintoja ei yhdistetä tai muuten siirretä myöhempien osallistumisjaksojen palkintoihin.

6. Palkinnot: NELJÄ (4) OSALLISTUMISJAKSOPALKINTOA (yksi (1) osallistumisjaksoa kohden): 4 000 € (tai noin 30 000 DKK tai 35 000 NOR). Palkintojen kokonaisarvo: 16 000 € (tai noin 120 000 DKK tai 140 000 NOR).

Palkinnot myönnetään rahana tai rahaa vastaavana palkintona. Voittajien on mahdollisesti avattava sponsorin määräämä rahansiirron mahdollistava tili saadakseen palkintonsa. Palkintoja ei voi siirtää eikä niitä voi korvata muulla, paitsi tässä määritetyllä tavalla sponsorin oman harkinnan mukaan. Sponsori pidättää oikeuden korvata palkinto toisella vähintään samanarvoisella palkinnolla, jos nimetty palkinto ei ole jostain syystä saatavilla. Sponsori ja järjestäjä eivät ole vastuussa kadonneista, varastetuista tai hukkaan menneistä palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista veroista ja maksuista, joita palkinnon vastaanottamiseen ja/tai käyttöön liittyy. Sponsori pidättää oikeuden pidättää osan palkinnosta asiaankuuluville veroviranomaisille toimitettavaksi. Palkinnon voittamisen todennäköisyys (mahdollisuudet) riippuu siitä, miten monta ehdot täyttävässä maassa asuvien paneelijäsenten ehdot täyttävää osallistumista vastaanotetaan jokaisen osallistumisjakson aikana. Rajoitus: Yksi (1) palkinto henkilöä kohden per osallistumisjakso.

7. Vastuuvapautus: Lain sallimassa laajuudessa jokainen osallistuja lupautuu arvontaan osallistuessaan vapauttamaan ja suojaamaan vahingolta sponsorin, järjestäjän ja näiden tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, hankkijat, jakelijat, mainonta-/tarjousedustajat ja palkintojen tarjoajat sekä näiden emoyhtiöt ja jokaisen tällaisen yhtiön virkamiehet, johtajat, työntekijät ja edustajat (kollektiivisesti ”vapautetut osapuolet”) minkäänlaiselta kanteelta tai vaateelta, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, henkilövahingot, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai katoaminen, joka johtuu arvontaan osallistumisesta tai minkään palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä.

8. Julkisuus: Jos sitä ei ole erikseen kielletty, palkinnon voittaminen arvonnassa tarkoittaa, että voittajan hyväksyvä sponsori ja/tai sen edustajat käyttävät voittajan nimeä, muotokuvaa, valokuvaa, ääntä, mielipiteitä ja/tai kotikaupunkia/-kylää ja osavaltiota/aluetta/kuntaa arvontaan liittyviin mainontatarkoituksiin missä tahansa mediassa maailmanlaajuisesti ilman lisämaksua tai -korvausta ja ilman erillistä ilmoitusta ja/tai suostumusta.

9. Yleiset ehdot: Sponsori pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää ja/tai muokata arvontaa tai jotain sen osaa, jos minkäänlainen petos, tekninen vika, inhimillinen erehdys tai mikä tahansa muu tekijä heikentää sponsorin oman harkinnan mukaan arvonnan rehellisyyttä tai asianmukaista toimintaa. Tällaisessa tilanteessa sponsori saattaa oman harkintansa mukaan päättää suorittaa satunnaisen arvonnan kaikkien keskeytyspäivään mennessä saatujen ja ehdot täyttävien osallistumisten keskuudesta koskien mitä tahansa tai kaikkia tässä määritettyjä palkintoja. Sponsori pidättää oikeuden hylätä oman harkintansa mukaisesti yksilöitä, joiden se näkee kajonneen arvonnan osallistumisprosessiin tai toimintaan tai joiden se näkee käyttäytyvän näitä virallisia sääntöjä rikkoen, urheiluhengen vastaisesti tai häiritsevällä tavalla. Kenen tahansa henkilön mikä tahansa yritys häiritä arvonnan laillista toimintaa tarkoituksellisesti saattaa olla rikos- ja siviilioikeuden rikkomus, ja jos tällainen yritys tehdään, sponsori pidättää oikeuden vaatia korvauksia keltä tahansa tällaiselta henkilöltä täydessä lain sallimassa laajuudessa. Vaikkei sponsori valvoisikaan jotain näissä virallisissa säännöissä olevaa säännöstä, ei se tarkoita sitä, että säännöksestä olisi luovuttu.

10. Vastuunrajoitukset: Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa seuraavista: (1) virheellisestä tai epätarkasta informaatiosta, johtui se sitten osanottajista, painovirheistä tai jostain arvonnassa hyödynnetystä tai siihen liittyvästä laitteistosta tai ohjelmoinnista; (2) minkäänlaisesta teknisestä viasta, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, puhelinlinjojen tai verkkolaitteiston tai -ohjelman toimintahäiriöt, keskeytykset tai katkokset; (3) luvattomasta inhimillisestä puuttumisesta osallistumisprosessin tai arvonnan mihinkään osaan; (4) teknisestä tai inhimillisestä virheestä, joka voi liittyä arvonnan hallintoon tai osallistumisten käsittelyyn; (5) myöhästyneestä, kadonneesta, toimituskelvottomasta, vahingoittuneesta tai varastetusta postista/sähköpostista; tai (6) minkäänlaisesta omaisuus- tai henkilövahingosta, joka voi johtua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, osallistujan osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä. Jos osallistujan osallistuminen varmistetaan tulleen virheellisesti poistetuksi, kadonneeksi tai muuten tuhoutuneeksi tai vahingoittuneeksi mistään syystä, osallistujan ainoa mahdollisuus on osallistua arvontaan uudelleen, mikäli se on mahdollista. Jos arvonta tai mikään sen osa keskeytetään mistään syystä, sponsori voi oman harkintansa mukaan päättää suorittaa satunnaisen arvonnan koskien mitä tahansa tai kaikkia tässä tarjottuja palkintoja keskeytyspäivämäärään mennessä saaduista ja arvonnan kaikki ehdot täyttävistä osallistumisista. Palkintoja luovutetaan korkeintaan säännöissä ilmoitettu määrä. Jos palkintoja on tuotannollisista, teknisistä tai jakamiseen tai ohjelmointiin liittyvistä tai mistä tahansa muusta syystä useampi saatavilla ja/tai arvottu kuin näissä virallisissa säännöissä ilmoitettu määrä, sponsori pidättää oikeuden myöntää vain ilmoitettu määrä palkintoja suorittamalla satunnaisen arvonnan oikeutettujen, ennalta palkitsemattomien ja arvonnan ehdot täyttävien palkintovaatimusten keskuudesta.

11. Riita-asiat: Ellei sitä ole erikseen kielletty, osallistuja suostuu seuraavaan: (1) kaikki tästä arvonnasta tai mistään myönnetyistä palkinnoista nousevat tai niihin liittyvät riidat, vaatimukset ja kanteet ratkaistaan yksitellen ilman minkäänlaista ryhmäkanteen muotoa ja yksinomaan Yhdysvaltain Itä-Michiganin tuomioistuimessa (eteläinen osasto) tai asiaankuuluvassa Michiganin osavaltion tuomioistuimessa, joka sijaitsee Oaklandin piirikunnassa Yhdysvaltain Michiganissa; (2) kaikki vaatimukset, tuomiot ja määräykset rajoitetaan aiheutuneisiin varsinaisiin käteiskustannuksiin, mukaan lukien arvontaan osallistumiseen liittyvät kustannukset, mutta ei missään tilanteessa asianajajien kustannukset; ja (3) MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OSALLISTUJA EI SAA HANKKIA PALKINTOA TÄSTÄ, JA OSALLISTUJA TÄTEN LUOVUTTAA KAIKKI OIKEUTENSA VAATIA EPÄSUORIA, RANGAISTUKSELLISIA, OHEIS- JA SEURANNAISIA VAHINGONKORVAUKSIA JA MITÄÄN MUITA VAHINGONKORVAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA VARSINAISIA KÄTEISKUSTANNUKSIA JA MITÄÄN OIKEUKSIA VAHINGONKORVAUSTEN MONINKERTAISTAMISEEN TAI LISÄÄMISEEN MUUTEN.  Kaikki näihin virallisten sääntöjen laatimiseen, sitovuuteen, tulkintaan ja toimeenpanoon tai arvontaan liittyviin osallistujan ja sponsorin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät ongelmat ja kysymykset perustuvat ja niitä tulkitaan Yhdysvaltain Michiganin osavaltion lakien mukaisesti antamatta mahdollisuutta millekään hallintoalueen laintulkinnan valinnalle tai hallintoalueiden lakien ristiriitaa koskeville säännöille (oli kyseessä sitten Yhdysvaltain Michiganin osavaltio tai mikä tahansa muu hallintoalue), jotka aiheuttaisivat minkä tahansa muun hallintoalueen kuin Yhdysvaltain Michiganin osavaltion lakien soveltamisen.

12. Osallistujan henkilökohtaiset tiedot: Ryhtyessäsi paneelin jäseneksi annat sponsorille tiettyjä henkilötietoja, kuten nimesi ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Kaikki sponsorille toimitetut henkilökohtaiset tiedot säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla ja käsitellään sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti. Nähdäksesi listan paneeleista ja linkin sovellettaviin tietosuojakäytäntöihin käy osoitteessa http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Sponsorin sovellettavan tietosuojakäytännön mukaisesti tietyt rajoitetut tiedot mahdollisista voittajista luovutetaan järjestäjälle (tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta http://www.HelloWorld.com/privacy-policy). Sinulla on oikeus saada tietoa sinusta säilytetyistä henkilökohtaisista tiedoista, mukaan lukien niiden alkuperä, tietojen saaja tai saajien ryhmät sekä säilytyksen tarkoitus. Sinulla on myös oikeus nähdä, poistaa ja korjata henkilökohtaisia tietojasi. Jos haluat päästä käsiksi arvonnan yhteydessä käytettyihin henkilökohtaisiin tietoihin, poistaa ja/tai muuttaa niitä, voit pyytää tätä toimenpidettä lähettämällä sähköpostia otsikolla ”2016–2017 Survey Sampling International Prize Draw” osoitteeseen privacy@surveysampling.com. Paneeliin liittymiseen ja arvonnan hallinnoimiseen liittyen toimitetut, saadut tai kerätyt henkilökohtaiset tiedot säilytetään palvelimilla Yhdysvalloissa. Kun liityt paneeliin ja hyväksyt osallistumisesi arvontaan, ilmaiset olevasi tietoinen ja antavasi selkeän suostumuksen siihen, että henkilökohtaiset tietosi siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä käytetään siellä arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvään käsittelyyn (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, varmuuskopiointi ja arkistointi). Henkilökohtaisia tietoja käytetään siihen, että mahdollisiin voittajiin otetaan yhteyttä ja voitot saadaan oikeille henkilöille. Sponsori kontrolloi tietoja ja vastaanottaa ne. Sponsori kontrolloi palvelimia, joille henkilökohtaiset tiedot tallennetaan. Yhdysvaltain hallituksella on käyttöoikeudet tietoihin, ja henkilökohtaisia tietoja saatetaan käyttää muuhun käsittelyyn ilman erillisiä kattavia, laillisia rajoitteita (esim. promoottoria ja/tai järjestäjää voidaan vaatia Yhdysvaltain lakien mukaisesti jakamaan henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa, kuten Yhdysvaltain hallinnollisten elinten kanssa). Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen keräämistä tietyissä olosuhteissa. Käyttääksesi tätä oikeutta voit kirjoittaa seuraavaan osoitteeseen: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: Legal Department; tai privacy@surveysampling.com. Jos sovellettavissa, sinulla voi myös olla lisäoikeuksia liittyen henkilökohtaisiin tietoihisi ja yksityisyyteesi hallintoalueesi lainsäädännön mukaisesti.

13. Erotettavuus: Jos minkään näissä virallisissa säännöissä ilmaistun säännöksen käyttö mihinkään erityiseen asiaan tai olosuhteeseen katsotaan mistään syystä pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi oikeudessa, niin (a) tämä ei millään tavalla vaikuta tai heikennä näiden säännösten pätevyyttä, laillisuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta sovellettaessa mihinkään muuhun asiaan tai olosuhteeseen tai muita näissä virallisissa säännöissä ilmaistuja säännöksiä; ja (b) tällainen säännös toimeenpannaan niin laajasti kuin mahdollista. Lisäksi jos mikään näiden virallisten sääntöjen sisältämä säännös nähdään mistä tahansa syystä liiallisen laajaksi mitä tulee kestoon, maantieteelliseen soveltamisalaan, toimintaan tai aihepiiriin, se tulkitaan rajoittamalla ja vähentämällä sitä niin, että se on toimeenpantavissa sovellettavan lain kanssa yhteensopivassa laajuudessa.

14. Lista voittajista: Nähdäksesi listan voittajista käy osoitteessa http://bit.ly/1QJuFtc. Voittajalista julkaistaan sen jälkeen, kun voittajien varmistaminen on saatu päätökseen.

© 2016 HelloWorld, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2016 Survey Sampling International, LLC.  Kaikki oikeudet pidätetään.