1. Kuinka ansaitsen palkintoja?

Raadin jäsenet voivat ansaita palkintoja erilaisilla, Dynata, LLC (tunnettu ennen nimellä Survey Sampling International, LLC):n ("Dynata") hyväksymillä toiminnoilla. Niihin sisältyvät, mutta eivät rajoitu seuraavat: Dynata-raatiin kirjautuminen, kyselyn täyttäminen ja lähettäminen, osallistuminen Dynata:n suosittele ystävää -ohjelmaan, Dynata:n tarjoamien kilpailujen ja tarjouksien kautta ja/tai erilaisten sisäisten profiili- tai väestötilastollisten kyselyiden tai kyselylomakkeiden täyttäminen ("Hyväksytty toiminta"). Jos hyväksytystä toiminnasta tarjotaan pisteitä, raadin jäsen saa ilmoituksen pisteiden tarjoamisesta sekä tarjottujen pisteiden lukumäärästä. Pisteillä voidaan lunastaa erilaisia palkintoja, joihin sisältyvät, mutta eivät rajoitu seuraavat: lahjakoodit, lahjakortit, kupongit ja tiettyjen, Dynata:n valitsemien kolmannen osapuolen verkkokauppasivustojen kautta saatava raha sekä lahjoitukset Dynata:n ennalta hyväksymille hyväntekeväisyysjärjestöille (yksittäinen "palkinto" ja yhteiset "palkinnot"). Hyväksytyn toiminnan pistearvot vaihtelevat. Lue niitä koskevat ilmoitukset ja ohjeet huolellisesti. Pisteitä säilytetään tilillä, jota Dynata pitää yllä jokaiselle raadin jäsenelle. Tili ei ole varsinainen pankki - tai rahatili, eikä se kasva minkäänlaista korkoa.

Kelvolliset pisteet lisätään raadin jäsenen tilille. Kun raadin jäsen käyttää pisteitä palkinnon vastaanottamiseen, pisteet vähennetään hänen tililtään. Dynata tekee kohtuullisia ponnisteluja varmistaakseen, että pisteet hyvitetään ja vähennetään oikein. Raadin jäsenen tulisi kuitenkin tarkistaa tilinsä varmistaakseen, että ansaitut pisteet on hyvitetty tilille oikein ja että pistemäärä vastaa kaikkia suoritettuja pisteiden lunastuksia. Jos luulet, että pisteitä ei hyvitetty tai vähennetty tililtäsi oikein tai että lunastaminen on suoritettu virheellisesti, lähetä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@mielipidemaailma.fi. Kaikissa Dynata:lle lähetetyissä sähköpostiviesteissä tulee olla raadin jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja tarkat asiaa koskevat tiedot. Dynata tekee kohtuullisia ponnisteluja tutkiakseen asiaa ja vastatakseen raadin jäsenelle viipymättä. Dynata:n päätös on lopullinen ja sitova.

Dynata EI HYVÄKSY, TUE TAI OTA VASTUULLEEN MINKÄÄN PALKINNON TOIMITTAJAA, VALMISTAJAA TAI TARJOAJAA TAI NIIDEN TUOTTEITA, PALVELUJA, TAVAROITA TAI LAHJAKORTTEJA TAI MITÄÄN NIIDEN KÄYTÄNNÖISTÄ, MENETTELYTAVOISTA TAI KÄYTTÖEHDOISTA.

Dynata EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TAI VASTUUNALAINEN MISTÄÄN KADONNEISTA, KADOTETUISTA, VARASTETUISTA TAI VÄÄRINKÄYTETYISTÄ PALKINNOISTA, EIKÄ Dynata OLE VASTUUNALAINEN MISTÄÄN VÄÄRINKÄYTETYISTÄ PISTEISTÄ, JOTKA ON KÄYTTÄNYT HENKILÖ, JOLLE OLET ANTANUT LUVAN TILISI KÄYTTÖÖN TAI TILILLESI PÄÄSYYN. JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TILISI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, OTA YHTEYTTÄ Dynata:HIN, JA Dynata TUTKII ASIAN VIIPYMÄTTÄ.

2. Kuinka voin lunastaa pisteet?

Dynata:n palkinto-ohjelman kautta saatavilla olevilla pisteillä on eri lunastusrajoja. Mikäli sinulla ei ole riittävästi tiettyyn palkintoon vaadittavia pisteitä, et voi lunastaa palkintoa, ennen kuin olet kerännyt riittävästi pisteitä. Pisteiden lunastusrajoista löytyy tietoa tilisi ohjauspaneelista. Kun olet suorittanut lunastustapahtuman, tapahtumaa ei voi peruuttaa tai pysäyttää. Dynata:n palkinto-ohjelman kautta saatavien palkintojen toimittajilla tai tarjoajilla voi olla myös omia käyttöehtoja. Lue kyseiset käyttöehdot huolellisesti. Dynata ei korvaa mitään kadonneita, kadotettuja tai vaurioituneita palkintoja. Dynata:N PALKINTO-OHJELMA JA KAIKKI PALKINNOT TOIMITETAAN "SIINÄ KUNNOSSA KUIN NE OVAT", EIKÄ Dynata ANNA MITÄÄN TAKUITA JA TÄSSÄ NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ MINKÄÄNLAISET EDUSTUKSET JA TAKUUT, NIMENOMAISET TAI OLETETUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA SEURAAVIIN: OLETETUT TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ KAIKKI OLETETUT TAKUUT, JOTKA TULEVAT ILMI KÄYTTÖVAIHEESSA, MYYNNISSÄ TAI VAIHDOSSA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN Dynata EI VOI SOVELLETTAVASTA LAISTA JOHTUEN KIISTÄÄ MITÄÄN TAKUUTA, KYSEISEN TAKUUN LAAJUUS JA KESTO RAJATAAN PIENIMMÄKSI KYSEISEN LAIN SALLIMAKSI.

Jos raadin jäsen päättää lahjoittaa pisteitä valitsemalleen, Dynata:n hyväksymälle hyväntekeväisyysjärjestölle, Dynata lahjoittaa kyseiset pisteet valitulle hyväntekeväisyysjärjestölle. Lahjoitusta ei tee Dynata eikä sitä tehdä Dynata:n puolesta, eikä Dynata lahjoita sillä hetkellä tai myöhemmin mitään lahjoitusta vastaavaa summaa. Otathan huomioon, että lahjoitusvaihtoehtoa ei ole saatavilla kaikissa Dynata:n omistamissa ja/tai toteuttamissa tai Dynata:n puolesta toimitetuissa raadeissa. Tarkista oman raatisi saatavilla olevat lunastusvaihtoehdot.

3. Onko pisteillä voimassaoloaika?

Pisteillä ei ole viimeistä voimassaoloaikaa. Jos kuitenkin irtisanot tai suljet tilisi itse tai Dynata tekee sen, käyttämättömät pisteesi voidaan peruuttaa ja mitätöidä.

4. Täytyykö minun maksaa veroja vastaanottamistani palkinnoista?

Dynata ei anna mitään lakeihin tai veroihin liittyviä neuvoja raadin jäsenille. Raadin jäsenet ovat yksin vastuussa omista vero- ja laillisista velvoitteistaan. Dynata saattaa tarjota sinulle ja/tai asianmukaiselle valtion virastolle tai veroviranomaiselle palkkioidesi lunastamiseen liittyviä tietoja ja, mikäli asianmukaista, Dynata saattaa pidättää veroja asianmukaisen valtion viraston tai veroviranomaisen pyynnöstä. Hyväksyt, että Dynata saattaa joutua antamaan tai toimittamaan tiettyjä tietoja asianmukaisille valtion virastoille tai osastoille niistä maksuista tai kannustimista, joita ansaitset Dynata:n palvelujen käytöstä. Suostut toimittamaan Dynata:lle kaikki vaaditut tiedot auttaaksesi Dynata:tä täyttämään ilmoitus- tai ennakonpidätysvelvollisuutensa.

5. Voidaanko pisteitä tai palkintoja siirtää?

Raadin jäsenet eivät saa siirtää, luovuttaa tai luvata pisteitä tai palkintoja toiselle henkilölle tai osapuolelle. Raadin jäsenillä ei ole omistusoikeutta tai muita laillisia etuuksia mihinkään Dynata:n palkinto-ohjelman yhteydessä annettuihin pisteisiin. Pisteillä ei ole rahallista arvoa.

6. Mitä tapahtuu, jos tilini jäädytetään tai irtisanotaan tai jos peruutan jäsenyyteni?

Raadin jäsenen tili voidaan jäädyttää tai irtisanoa, jos se on ollut käyttämättömänä ilmoitetun ajan tai jos epäillään Dynata:n käyttöehtoja (Yleiset Käyttöehdot) ("Dynata:n käyttöehdot") rikkovaa toimintaa. Jos tilisi jäädytetään tai irtisanotaan, saat ilmoituksen tai ponnahdusikkunaviestin yrittäessäsi kirjautua sisään jäsentilillesi tai osallistua kyselyyn. Viestissä kehotetaan ottamaan yhteyttä asianmukaiseen Dynata-tukeen. Otathan huomioon, että mikäli epäillään petosta tai Dynata:n käyttöehtoja rikkovaa toimintaa, tilisi saldo voidaan takavarikoida. Jos Dynata päättää täysin oman harkintansa mukaisesti, että tilisi jäädytettiin tai irtisanottiin virheellisesti, Dynata voi palauttaa tilisi käyttöön. Dynata:n päätös on lopullinen ja sitova.

Jos haluat peruuttaa jäsenyytesi, sinun tulisi lunastaa kaikki lunastettavissa olevat pisteesi ennen tilin sulkemista. Jos sinulla on lunastamiseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Dynata:hin osoitteeseen [helpdesk@mielipidemaailma.fi].

Dynata säilyttää kunkin raadin jäsenen piste- ja lunastustapahtumatiedot 6 kuukauden ajan jäsentilin irtisanomisen tai peruuttamisen jälkeen.

7. Muuttuuko Dynata:n palkinto-ohjelma?

Dynata pidättää oikeuden muuttaa kannustusohjelman sääntöjä, palkintoja, ehtoja, käyttöehtoja ja rajoituksia ja/tai peruuttaa ohjelman kokonaisuudessaan mistä tahansa syystä milloin tahansa.

8. Täytyykö minun antaa henkilökohtaisia tietoja osallistuessani palkinto-ohjelmaan?

Palkinto-ohjelman yhteydessä saatat joutua luovuttamaan tai toimittamaan henkilötietoja Dynata:lle ja/tai Dynata:n alihankkijoille, asiamiehille ja/tai edustajille, jotka tarjoavat Dynata:lle palkinto-ohjelmaan liittyviä palveluja. Kaikkia palkinto-ohjelman yhteydessä luovutettuja henkilötietoja käytetään Dynata:n tietosuojalausekkeen mukaisesti ja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne luovutettiin.

9. Milloin pisteet hyvitetään tililleni? Kuinka kauan e-lahjakortin saaminen kestää?

Dynata pyrkii hyvittämään pisteet tilillesi viipymättä. Pisteiden hyvitykseen kuluva aika riippuu kuitenkin toiminnasta, johon osallistuit (esim. kyselyyn osallistumisesta myönnettävät pisteet hyvitetään kyselyprojektin päättymisen jälkeen). Lisäksi viivästystä saattaa aiheuttaa se, että asiakas tarkistaa ja analysoi Dynata:n suorittamat tai tarjoamat palvelut.

Sähköisten arvoseteleiden osalta henkilö tavallisesti saa sähköisen arvosetelin kahden (2) vuorokauden kuluessa lunastamisesta, mutta tämä voi joissakin tapauksissa kestää pidempään. Sähköisen arvosetelin toimittamiseen voi mennä jopa kymmenen (10) arkipäivää.

Yksittäinen henkilö vastaanottaa fyysisen lahjakortin yleensä kymmenen (10) arkipäivän kuluttua lunastamisesta.

Mikäli et ole saanut pisteitä tai kannustinta, johon katsot olevasi oikeutettu, ota yhteyttä osoitteeseen [helpdesk@mielipidemaailma.fi].

10. Liittyykö Dynata:n palkinto-ohjelmaan muita käyttöehtoja?

Dynata saattaa palkata palveluntarjoajan/palveluntarjoajia ylläpitämään ja isännöimään verkossa kauppoja tai toreja, joista raadin jäsenet voivat lunastaa pisteitä verkkokaupoista tai -toreilta saatavia tuotteita tai palveluja varten. Palveluntarjoajalla voi olla käyttöehtoja, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseesi verkkokaupoissa tai -toreilla tai niiden kautta. Kyseiset käyttöehdot ovat saatavilla kyseisten verkkokauppojen tai -torien verkkosivustoilla. Lisäksi tiettyihin verkkokaupoista tai -toreilta tai niiden kautta saataviin palkintoihin, tuotteisiin tai palveluihin voi liittyä tiettyjä käyttöehtoja. Kyseiset käyttöehdot ovat saatavilla verkkokaupan tai -torin kautta tai sen yhteydessä. Lue kyseiset käyttöehdot huolellisesti.