1. Soveltuvuus; sopimus
2. Kelpoisuus jäsenyyteen
3. Palvelujen käyttö
4. Paneeliin rekisteröityminen; salasanat
5. Luvattomat käytöt
6. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö
7. Käyttäjän sisältö
8. Palkkio-ohjelma
9. Profiilipäivitykset
10. Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö
11. Linkit
12. Viestintä SSI:n kanssa
13. Tietosuoja
14. Vastuuvapauslauseke
15. Muutokset
16. Vahingonkorvaus
17. Vastuunrajoitukset
18. Soveltuvien lakien noudattaminen
19. Paneelin jäsenyystilien keskeyttäminen; lakkauttaminen; toiminnasta poistaminen
20. SSI:n työntekijät
21. Ilmoitukset
22. Erotettavuus
23. Hallitsevat lait; oikeudenkäyttöalue ja oikeuspaikka
24. Muut ehdot

1. Soveltuvuus; sopimus. 

Nämä käyttöehdot (nämä “ehdot”) koskevat SSI:n palveluiden käyttöä, mukaan lukien, rajoituksetta, (1) jäsenyyttä SSI-paneelissa tai alipaneelissa (yksittäin “paneeli” ja kollektiivisesti “paneelit”), (2) minkä tahansa paneelin sivuston käyttöä (yksittäin “sivusto” ja kollektiivisesti “sivustot” ), (3) osallistumista kyselyyn tai tutkimukseen, joka tarjotaan, toimitetaan, isännöidään tai hallinnoidaan SSI:n toimesta tai kautta, ja (4) kelpoisuutesi saada ja/tai lunastaa palkkioita, kannustepalkkioita ja palkintoja, jotka tarjotaan tietyistä toimista ja toiminnoista, mukaan lukien, rajoituksetta, kyselyiden suorittamisesta (kollektiivisesti “palvelut”).

Kaikki viittaukset “SSI” näissä ehdoissa sisältävät Survey Sampling International, LLC -yhtiön, ja sen emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöt. Kaikki maininnat “me” tai “meitä” näissä ehdoissa viittaavat SSI:hin. 

Käyttämällä palveluja ja/tai osallistumalla niihin suostut nimenomaisesti noudattamaan näitä ehtoja ja olemaan niiden sitoma. 

SSI varaa oikeuden evätä, rajoittaa, kieltää tai hylätä palvelujen käyttösi ja/tai osallistumisesi niihin milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
ylös

2. Kelpoisuus jäsenyyteen.

Paneelin jäsenyys on yleisesti avoinna henkilöille, jotka täyttävät jäsenyysvaatimukset, mukaan lukien, rajoittamattomasti, vähimmäisikärajan ja maantieteellistä sijaintia koskevat vaatimukset. Paneelin jäsenyysvaatimukset voivat vaihdella kunkin paneelin mukaan. Sallimme vain yhden jäsenen kutakin erillistä sähköpostiosoitetta kohden. SSI voi kieltäytyä tarjoamasta palveluja kenelle tahansa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä.
ylös

3. Palvelujen käyttö.

Palvelut on tarkoitettu henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Saat käyttää palveluja ainoastaan silloin, kun ne ovat saatavilla. SSI varaa oikeuden muuttaa, muokata tai poistaa ja/tai rajoittaa tai estää pääsyn kaikkiin palveluihin tai mihin tahansa osaan niistä ilman ilmoitusta milloin tahansa, mistä syystä tahansa tai ilman syytä.

SSI tarjoaa paneelin jäsenille ja muille kuin jäsenille mahdollisuuden osallistua kyselyihin. Kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumalla paneelin jäseneksi suostut samalla vastaanottamaan kutsuja osallistua kyselytutkimuksiin. SSI voi lisäksi tarjota paneelin jäsenille tilaisuuden olla kanssakäymisissä muiden paneelin jäsenten ja/tai SSI:n kanssa. Voit peruuttaa paneelin jäsenyyden milloin tahansa. Katso kappale 10 “Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö” jäljempänä. 
ylös

4. Paneeliin rekisteröityminen; salasanat.

Voit käyttää vierailijana mitä tahansa sivustoa (sivustoja) rekisteröitymättä jäseneksi sivustoon (sivustoihin) kuuluvaan paneeliin toimittamatta tai paljastamatta sille henkilötietojasi.

Voidaksesi rekisteröityä paneelin jäseneksi sinun on rekisteröinnin yhteydessä annettava tietyt vaaditut henkilötiedot. Paneelin jäsenten ja muiden kuin jäsenten on annettava kaikki tiedot totuudenmukaisesti. SSI varaa oikeuden rajoittaa tai estää palvelujen käytön ja/tai niihin osallistumisen, jos annat tai jos SSI kohtuuden nimissä epäilee, että olet antanut tietoja, jotka ovat totuudenvastaisia, virheellisiä, eivät ajan tasalla tai puutteellisia.

SSI joko: (i) antaa paneelin jäsenelle käyttäjätunnuksen ja salasanan tai (ii) sallii paneelin jäsenen luoda oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Paneelin jäsenet ovat yksin vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisuudesta. He ovat myös yksin vastuussa mistä tahansa jäsentiliensä käytöstä, oli se sitten luvallista tai luvatonta. SSI kehottaa olemaan käyttämättä sosiaaliturvatunnusta, pankkitilin numeroa tai muuta tunnistetta tai tilinumeroa käyttäjätunnuksena tai salasanana.

Paneelin jäsenyys on henkilökohtainen siihen rekisteröityvälle henkilölle.

Vahvistat, että käytät palveluja ja/tai osallistut niihin itsenäisenä yrittäjänä, eikä tämä sopimus pyri luomaan tai luo mitään edustusta, kumppanuutta, yhteishanketta, työnantaja-työntekijä-suhdetta eikä toimilupasuhdetta.
ylös

5. Luvattomat käytöt.

Sitoudut olemaan tekemättä seuraavaa: (i) verkkohakurien, robottien ja muiden automaattisten tiedonlouhintatekniikoiden käyttö palveluiden yhteydessä tarjottujen tietojen tai sisällön luetteloimiseksi, lataamiseksi, tallentamiseksi tai muutoin kopioimiseksi tai jakamiseksi tai kyselyn, arvonnan tai kilpailun tulosten manipuloimiseksi; (ii) sellaisiin toimiin ryhtyminen, jotka häiritsevät sivustoja tai sivustojen käyttöä, mukaan lukien, rajoituksetta, minkä tahansa sivuston ylikuormitus, vuodot, sähköpostipommitus tai kaataminen; (iii) virusten, vioittuneiden tietojen tai muun vahingollisen, häiritsevän tai tuhoisan koodin, tiedoston tai tiedon lähettäminen, mukaan lukien, rajoituksetta, vakoiluohjelmat; (iv) henkilöä koskevien tietojen kerääminen muista palveluiden käyttäjistä; (v) ei-toivottujen sähköpostien lähettäminen mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteiden tai palveluiden markkinointi ja/tai mainonta; (vi) useamman kuin yhden (1) jäsentilin avaaminen, käyttö tai ylläpito paneelissa; (vii) todellisen henkilöllisyytesi väärentäminen tai peittäminen; (viii) minkä tahansa sivuston osan muuttaminen osaksi jotakin muuta sivustoa tai minkä tahansa sivuston ulkoasun muuttaminen; (ix)
linkkien muodostaminen miltään muulta sivustolta millekään sivustolle tai sivustolla sijaitsevalle sivulle tai palveluhin ilman SSI:n nimenomaista kirjallista etukäteislupaa; (x) uhkaavien, herjaavien, halventavien, säädyttömien, pornografisten, rivojen, hävyttömien tai kiihottavien aineistojen tai sisällön tai minkään aineiston tai sisällön, joka voisi muutoin olla soveltuvien lakien (kuten tässä määritellään) vastaista, lähettäminen tai siirtäminen; (xi) mihinkään petolliseen toimintaan ryhtyminen, mukaan lukien, rajoituksetta, kyselyihin vastaaminen niitä lukematta, saman kyselyn suorittaminen useammin kuin kerran, henkilöllisyytesi peittäminen tai väärentäminen, väärien tietojen lähettäminen rekisteröinnin aikana, perättömien tai totuudenvastaisten kyselytietojen lähettäminen, palkkioiden, palkintojen ja/tai kannustepalkkioiden lunastaminen väärin tai petollisin keinon tai tämän yrittäminen ja kyselyiden peukaloiminen; (xii) palveluiden minkään piirteen koodin muuntaminen ja muut toiminnot, jotka voivat paljastaa lähdekoodin tai ohittaa tai kiertää mittaukset tai kontrollit, joiden tarkoitus on estää tai rajoittaa pääsyä mille tahansa sivulle tai mihin tahansa sisältöön tai koodiin, paitsi jos soveltuvat lait sen nimenomaisesti sallivat; (xiii) rikollisiin tai laittomiin toimiin ryhtyminen; (xiv) ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön (kuten tässä määritellään) käyttö näiden Ehtojen vastaisesti ja (xv) kenenkään, mukaan lukien, rajoituksetta, SSI:n työntekijöiden, kannustaminen ja/tai kehottaminen suorittamaan mitään tässä kiellettyjä toimia.

Myönnät ja suostut siihen, että SSI toimii täysin yhteistyössä kaikkien laillisten paljastuspyyntöjen kanssa (esim. tuomioistuimen määräys tai haaste). 
ylös

6. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö.

Palvelujen käytön ja/tai niihin osallistumisen yhteydessä sinulla voi olla tilaisuus tarkastella tai käyttää luottamuksellisia ja toisten omistamia tietoja, aineistoja, tuotteita ja sisältöjä (“ei ulkopuolisille”), jotka kuuluvat SSI:lle ja/tai SSI:n asiakkaille, kumppaneille ja/tai lisenssinantajille. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö on ja pysyy kyseisen ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön omistajan yksinomaisena omaisuutena. Et missään tapauksessa saa mitään oikeutta, omistusoikeutta ja/tai omistusosuutta ei-ulkopuolisille tarkoitettuun sisältöön. Suostut suojelemaan ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön luottamuksellisuutta ja salaisuutta ja hyväksyt myös olemaan muokkaamatta, kopioimatta, toisintamatta, julkaisematta uudelleen, esittämättä, siirtämättä, jakelematta, purkamatta osiin, luomatta johdannaisteoksia, hajottamatta tai muutoin käyttämättä, muuttamatta tai siirtämättä ei-ulkopuolisille tarkoitettua sisältöä ilman SSI:n kirjallista etukäteissuostumusta. Vahvistat ja hyväksyt, että ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö saattaa olla immateriaalioikeuksia koskevien lakien, säädösten ja ohjeistusten alaista ja suojaamaa. Vahvistat ja hyväksyt lisäksi, että jos rikot tai muutoin loukkaat tämän kappaleen rajoituksia ja kieltoja, SSI varaa kohdallasi muiden SSI:n käytettävissä olevien oikeuksien ja korjauskeinojen lisäksi oikeuden lakkauttaa, estää tai rajoittaa palvelujen käytön, niihin pääsyn ja/tai palveluihin osallistumisen.
ylös

7. Käyttäjän sisältö.

Sinä olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, aineistosta, tiedoista ja kommenteista, joita käytät, lähetät tai luovutat palvelun yhteydessä (“käyttäjän sisältö”). Sinä olet yksin vastuussa kaikesta kolmannen osapuolen hyväksynnästä ja/tai luvista, joita käyttäjän sisältö vaatii. Jos luovutat käyttäjän sisältöön kuuluvaa tietoa, siitä saattaa tulla julkista, ja sitä voidaan jakaa rajoituksetta kolmansien osapuolien kanssa, joihin luetaan mm. SSI:n asiakkaat, SSI:n asiakkaiden asiakkaat sekä heidän kolmannen osapuolen palveluntarjoajansa. Käyttäjän sisältöön tulisi kuulua ainoastaan ääni-, video- ja kuvamateriaalia tai aineistoa, joka on ominaista käyttäjän sisältöön tietoa luovuttavalle henkilölle. Siihen ei saa kuulua tekijänoikeuksilla tai tavaramerkillä suojattua sisältöä tai minkään kolmannen osapuolen aineistoa. Käyttäjän sisältöön ei saa kuulua ääni-, video-, kuva- tai vastaavaa aineistoa kenestäkään muusta kuin käyttäjästä. Et saa korvausta mistään käyttäjän sisältöön kuuluvasta aineistosta. Jos haluat tietoja toimeksiantajan identiteetistä kyselyssä, johon lähetät kuvia tai videoita, ota yhteyttä SSI:hin tässä tietosuojakäytännössä mainitulla tavalla. Voidaksesi tunnistaa tietyn kyselyn sinun on annettava SSI:lle sähköpostiosoitteesi ja kyseisen kyselyn tiedot (esim. kyselynumero, kyselyn nimi tai aihe, kyselyn suorittamispäivämäärä jne.).

Käyttämällä, lataamalla, lähettämällä tai luovuttamalla käyttäjän sisältöä palveluiden yhteydessä myönnät SSI:lle jatkuvan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, korvauksettoman oikeuden ja vapauden muokata, kopioida, lähettää, julkaista, esittää, luoda johdannaisteoksia, toisintaa, muokata, jaella ja muutoin käyttää, muuttaa ja jaella käyttäjän sisältöäsi millä tahansa tavalla, ilman korvausta tai ilmoitusta.

Käyttäjä on yksin vastuussa käyttäjän sisällöstä. SSI ei tarkista eikä voi tarkistaa kaikkea käyttäjän sisältöä, eikä SSI ole vastuussa käyttäjän sisällöstä. SSI varaa oikeuden poistaa, siirtää ja muokata käyttäjän sisältöä, jonka SSI määrittää kuuluvan johonkin seuraavista: (i) se on näiden ehtojen vastaista, (ii) se rikkoo tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeja, tai (iii) se on herjaavaa, loukkaavaa, siveetöntä tai muutoin vastenmielistä. 
ylös

8. Palkkio-ohjelmat

1 Palvelujen käytön yhteydessä voit saada tilaisuuden ansaita palkkioita tai kannustepalkkioita tai osallistua arvontoihin tai vedonlyöntiin. Palkkioiden, kannustepalkkioiden ja arvontojen tai vedonlyöntien tiedot, viralliset säännöt ja ehdot saattavat olla luettavissa näissä ehdoissa, paneelin sivustolla, kyselyn alussa tai lopussa, kyselykutsuissa tai sivustoilla tai sivuilla palkkioiden, kannustepalkkioiden ja palkintojen lunastamista varten, ja/tai ne voidaan esittää muissa SSI jakamissa tai julkaisemissa uutiskirjeissä tai ilmoituksissa.

2 Kaikki paneelin jäsenen tilille tallennetut pisteet vanhenevat yksi (1) vuosi tallennuksen jälkeen, ellei pisteitä ole menetetty tai peruttu aiemmin jäsenyyden tai tilin toimettomuuden vuoksi tai muutoin näissä Ehdoissa esitetyllä tavalla. Paneelin jäsenten tilit eivät ole varsinaisia pankki- tai rahoitustilejä, eikä niille kerry minkäänlaista korkoa.

3 Palveluiden yhteydessä tallennetut pisteet eivät muodosta paneelin jäsenen omaisuutta, niitä ei voi siirtää paneelin jäsenen elämän aikana tai sen jälkeen, lakiteitse tai muutoin, eikä niillä ole arvoa ennen kuin paneelin jäsen esittää ne lunastettaviksi näiden ehtojen mukaisesti.

4 Siinä tapauksessa, että pisteitä tai kannustepalkkioita on virheellisesti tallennettu paneelin jäsenen tilille, SSI voi poistaa ne paneelin jäsenen tililtä.

5 Pisteet vähennetään paneelin jäsenen tililtä, kun lunastuspyyntö tehdään.

6 Kaikki lunastukset ovat lopullisia, eikä palkkioita voida palauttaa hyvitykseksi, paitsi niin kuin on toisin määrätty näissä ehdoissa tai niin kuin SSI:n valtuutettu edustaja on toisin hyväksynyt.

7 Lunastamiseen SSI:n palkkio-ohjelman puitteissa on saavutettava vähimmäiskynnysarvo 500 pistettä. Ellet ole saavuttanut edellä olevaa kynnysarvoa, sinulla ei ole lunastusmahdollisuutta SSI:n palkkio-ohjelman puitteissa.

8 SSI voi muuttaa, poistaa tai lisätä uusia ehtoja palkkio-ohjelmaansa tai palveluihin milloin tahansa, siitä ilmoittamatta. SSI:lle tähän sisältyy rajoittamatta pistearvojen, lunastustasojen, muuntosuhteiden, status- ja jäsenyysehtojen ja kannustepalkkioiden tai palkkioiden ansaintaehtojen muuttaminen, lisääminen tai poistaminen milloin tahansa, siitä ilmoittamatta. Lisäksi SSI voi päättää tai lopettaa minkä tahansa kannustepalkkion tai palkkion tarjoamisen SSI:n palkkio-ohjelman yhteydessä milloin tahansa, siitä ilmoittamatta.

9 Et voi yhdistää pisteitäsi kenellekään toiselle jäsenelle kuuluvien pisteiden kanssa, mukaan lukien rajoituksetta kaikki perheenjäsenet tai ystävät.

10 SSI ei esitä mitään väittämiä eikä anna minkäänlaisia ilmaistuja tai oletettuja takuita koskien mitään SSI:n palkkio-ohjelman yhteydessä saatua tuotetta tai palvelua, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut kuranttiudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SSI ei ole vastuussa minkään tuotteen tai palvelun, jolle pisteitä, kannustepalkkioita tai palkkioita lunastetaan, toimivuudesta tai toimimattomuudesta. SSI ei ole myöskään vastuussa tai korvausvelvollinen mistään kustannuksesta, vahingosta, tapaturmasta, viiveestä, vammasta, menetyksestä, kulusta tai vaivasta, joka voi aiheutua jonkin tuotteen tai palvelun, jolle pisteitä, kannustepalkkioita tai palkkioita lunastetaan, käytön yhteydessä tai tuotteen tai palvelun viasta. SSI ei korvaa kadotettuja, varastettuja, hukattuja tai vahingoittuneita kannustepalkkioita eikä palkkioita.

11 TÄTEN NIMENOMAISESTI MYÖNNÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KAUTTA ANSAITUT PISTEET, KANNUSTEPALKKIOT TAI PALKKIOT VOIVAT OLLA VERONALAISIA JA ETTÄ VEROT OVAT YKSIN PANEELIN JÄSENEN VASTUULLA. SSI voi antaa sinulle ja/tai asianmukaiselle valtion virastolle tai veroviranomaiselle kaikkiin SSI:n palveluiden käyttösi yhteydessä ansaitsemiisi maksuihin ja kannustepalkkioihin liittyviä tietoja. Suostut antamaan SSI:lle kaikki vaaditut tiedot SSI:n avustamiseksi sen raportointi- tai pidätysvelvoitteiden täyttämiseksi. SSI voi pidättää minkä tahansa veron mistä tahansa kannustepalkkiosta tai palkkiosta soveltuvan lain mukaisesti.<

12 Muiden palkkioiden lisäksi SSI voi tarjota panelisteille tilaisuuden osallistua SSI:n neljännesvuosittaiseen arvontaan. Mikäli osallistumista tarjotaan, katso arvonnan viralliset säännöt käyttöehdoissamme. Arvonta ei ehkä ole saatavissa kannustepalkkiovaihtoehtona kaikille paneeleille tai kaikissa maissa.

13 SSI pyrkii kohtuullisesti varmistamaan, että pisteet hyvitetään ja veloitetaan asianmukaisesti. Panelistien tulisi kuitenkin tarkastaa tilinsä sen varmistamiseksi, että heidän tilinsä yksilöi oikein tallennetut pisteet, kannustepalkkiot tai palkkiot ja luettelee kaikki asiaankuuluvat lunastustapahtumat. Jos mielestäsi tiliäsi ei ole hyvitetty tai veloitettu oikein, tai se luettelee virheellisiä lunastustapahtumia, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen helpdesk@mielipidemaailma.fi. SSI:lle lähetetyn sähköpostiviestin tulee sisältää panelistin nimi, sähköpostiosoite ja yksityiskohtaiset tiedot aiheesta. SSI pyrkii kohtuullisesti tutkimaan asian ja vastaamaan panelistille viipymättä. SSI:n päätös on lopullinen ja sitova.

14 SSI:n palkkio-ohjelman yhteydessä tarjottujen tuotteiden tai palveluiden toimittajilla tai tarjoajilla ja/tai sivuston tai sivustojen/sivun tai sivujen, joilla lunastustapahtumat tapahtumat, omistajilla tai operaattoreilla voi olla omat ehtonsa. Käy nämä ehdot läpi huolellisesti.

15 Henkilötietoja voi olla kerättävä, käsiteltävä ja/tai paljastettava SSI:n palkkio-ohjelman ja/tai palkkion tai kannustepalkkion lunastuspyynnön yhteydessä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, käsittelyn ja/tai paljastamisen näihin tarkoituksiin, ja kaikki tällaiset henkilötiedot ovat SSI:n tietosuojakäytännössä esitettyjen ehtojen alaisia.

16 Jos paneelin jäsen päättää lahjoittaa pisteitä jollekin SSI:n hyväksymälle hyväntekeväisyysjärjestölle, SSI lahjoittaa kyseiset pisteet valitulle hyväntekeväisyysjärjestölle. SSI ei tee lahjoitusta, eikä sitä tehdä SSI:n puolesta, eikä SSI kohdista mitään lahjoitusta. Huomaa, että lahjoitusvaihtoehto ei ole käytettävissä jokaisessa SSI:n omistamassa ja/tai operoimassa tai sen puolesta operoidussa paneelissa. Tarkista käytettävissä olevat lunastusvaihtoehdot siinä paneelissa, johon kuulut.

ylös

9. Profiilipäivitykset.

Paneelin jäsenet suostuvat ilmoittamaan välittömästi SSI:lle muutoksista jäsenprofiiliensa tiedoissa. Paneelin jäsenet suostuvat tarkistamaan ja päivittämään jäsenprofiilinsa tarvittaessa ainakin kuuden (6) kuukauden välein. Paneelin jäsen voi päivittää, korjata ja/tai poistaa jäsenprofiilinsa tietoja seuraavasti: (i) käyttämällä paneelin jäsentiliään tai (ii) lähettämällä sähköpostin asianomaisen paneelin asianmukaiselle paneelin jäsenpalvelutiimille.
ylös

10. Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö.

Paneelin jäsen voi peruuttaa palvelujen käytön (mukaan lukien, rajoituksetta, uutiskirjeiden ja ilmoitusten vastaanottamisen) milloin tahansa seuraavasti: (i) noudattamalla tilauksen peruutusmenettelyä, joka on kuvattu käytettävissä olevilla sivustoilla tai SSI:ltä saaduissa sähköposteissa tai (ii) lähettämällä sähköpostin paneelin jäsenpalvelutiimille. SSI pyrkii kohtuullisesti lukemaan kunkin sähköpostipyynnön ja vastaamaan jokaiseen niistä kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Kun jäsenyys lakkautetaan, paneelin jäsenen yhteystiedot poistetaan myöhempää viestintää ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista. Ole hyvä ja salli muutama päivä yhteystietojen täydellistä poistamista varten SSI:n asianomaisen paneelin viestintää ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista; tänä aikana jäsen saattaa vastaanottaa ilmoituksia, jotka on laadittu tai koottu ennen jäsenyyden lakkauttamista. Ole hyvä ja tutustu SSI:n tietosuojakäytäntöön saadaksesi tietoa SSI:n tiedonkäsittelystä peruutus-, lakkautus- tai jäsenyyden peruuttamispyynnön jälkeen (“SSI:n tietosuojakäytäntö”).
ylös

11. Linkit.

Palveluja käyttäessäsi sinulla saattaa olla tilaisuus linkittää tai yhdistää vapaaehtoisesti sivustoille, joita kolmannet osapuolet ylläpitävät ja/tai operoivat (“kolmannen osapuolen sivustot”). SSI ei tue mitään kolmannen osapuolen sivustoa eikä mitään tuotetta, palvelua ja/tai tilaisuutta, jota mainostetaan, tarjotaan ja/tai myydään kolmannen osapuolen sivustolla (“kolmannen osapuolen tiedot”). SSI ei esitä mitään kolmannen osapuolen sivustoja ja/tai kolmannen osapuolen tietoja koskevia väittämiä tai takuita. Tarkista huolella kaikki käytännöt ja ehdot, jotka soveltuvat kolmannen osapuolen sivustoihin ja kolmannen osapuolen antamaan informaatioon.
ylös

12. Viestintä SSI:n kanssa.

Mitään SSI:lle sähköpostitse tai muutoin lähettämiäsi ja siirtämiäsi tietoja (henkilötietoja lukuun ottamatta) sekä käyttäjän sisältöä ei pidetä luottamuksellisina eikä tietoina, jolla on omistaja, ellet ole erityisesti ilmoittanut niin ennen kyseisen viestin ja käyttäjän sisällön lähettämistä tai siirtoa tai lähettämisen tai siirron aikana. Hyväksyt, että SSI saattaa käyttää tällaisia viestejä ja käyttäjän sisältöä mistä tahansa laillisesta syystä.
ylös

13. Tietosuoja.

SSI ottaa tietosuojasi hyvin vakavasti. Saadaksesi tietoa SSI:n tietosuojakäytännöstä ole hyvä ja lue SSI:n tietosuojakäytäntö.
ylös

14. Vastuuvapauslauseke.

PALVELUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TIEDOT, KYSELYT, SISÄLTÖ, AINEISTO, SELITYKSET JA ASIOINTI, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ VERKOSSA TAI PALVELUJEN KAUTTA, TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE SELLAISENAAN. SSI EI ESITÄ MITÄÄN VÄITTÄMIÄ EIKÄ MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA TAKUITA VERKOSSA TAI PALVELUJEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TIETOJEN, SISÄLLÖN, AINEISTON, SELITYSTEN, KYSELYIDEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, MIKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. SSI SANOUTUU TÄTEN LISÄKSI IRTI KAIKISTA ILMAISTUISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, HILJAISET TAKUUT LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KURANTTIUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SSI EI TAKAA, ETTÄ PALVELUJEN SISÄLTÄMÄT VÄLINEET, TEKNIIKKA TAI TOIMINNOT TAI MIKÄÄN SISÄLTÖ, AINEISTO, SELITYKSET, TIEDOT JA/TAI ASIOINTI JATKUVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ NIIDEN VIRHEET KORJATAAN, ETTÄ PALVELUJA TUKEVAT JA KÄYTÖN MAHDOLLISTAVAT JÄRJESTELMÄT TAI PALVELIMET KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELUT JA/TAI JÄRJESTELMÄT JA/TAI PALVELUJA TUKEVAT PALVELIMET EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA KOMPONENTTEJA. SSI EI TARJOA PÄÄSYÄ EIKÄ YHTEYTTÄ EIKÄ OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOTKA HÄIRITSEVÄT, RAJOITTAVAT TAI ESTÄVÄT PALVELUJEN KÄYTÖN TAI YHTEYDENOTON NIIHIN.
ylös

15. Muutokset.

SSI varaa täten oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaan. SSI kehottaa sinua tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti. SSI hankkii sinulta hyväksynnän ennen muutoksia, jotka edellyttävät lupaa. Sellaisten muutosten kohdalla, jotka eivät vaadi lupaa, palvelujen käytön jatkaminen ja/tai niihin osallistuminen merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä muutetussa muodossa.
ylös

16. Vahingonkorvaus.

Suostut pitämään SSI:n ja sen emoyhtiön ja osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä sen (SSI) ja niiden vastaavat jäsenet, johtajat, osakkeenomistajat, esimiehet, toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat pois kaikista ja mistä tahansa vaateista ja mitä tahansa vaadetta, edesvastuuta, tappiota, tuomiota, päätöstä, sakkoa, rangaistusta, kustannuksia ja/tai kuluja vastaan, mukaan lukien, rajoituksetta, kohtuulliset asianajajakulut ja oikeuskulut, jotka johtuvat tai aiheutuvat, joko suoraan tai epäsuorasti, seuraavista asioista: (i) siitä, että rikot näitä ehtoja, ja/tai (ii) siitä, että käytät palveluja ja/tai osallistut niihin.
ylös

17. Vastuunrajoitukset.

PAITSI SIKÄLI KUIN SOVELTUVAT LAIT SEN KIELTÄVÄT, TUNNUSTAT JA MYÖNNÄT, ETTEI SSI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUVELVOLLINEN TAI MUUTOIN VASTUUNALAINEN SINULLE MISTÄÄN EPÄSUORASTA, OHEISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ JA/TAI RANKAISEVASTA VAHINGONKORVAUKSESTA MISTÄÄN SYYSTÄ TAI MILLÄÄN PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SSI:LLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 

KAIKKI PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ JA/TAI NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT VAATEET TAI KANTEEN PERUSTEET ON KIRJATTAVA YHDEN (1) VUODEN KULUESSA TÄLLAISEN VAATEEN TAI KANTEEN PERUSTEEN ILMAANTUMISESTA.

ylös

18. Soveltuvien lakien noudattaminen.

Tunnustat ja suostut noudattamaan kaikkia soveltuvia kansainvälisiä, kansallisia, liittovaltion, osavaltion ja/tai paikallisia lakeja, ohjeistuksia, säädöksiä, sääntöjä ja/tai vaatimuksia (“soveltuvat lait”), jotka koskevat palvelujen käyttöäsi ja/tai niihin pääsyäsi ja osallistumistasi. 
ylös

19. Paneelin jäsenyystilien keskeyttäminen; lakkauttaminen; toiminnasta poistaminen.

Kumpi tahansa osapuoli voi lakkauttaa jäsenyytesi paneelissa milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä, ilman vastuuvelvollisuutta lakkautuksesta.

Kaikkien muiden käytettävissä olevien korjauskeinojen lisäksi SSI voi ilmoituksetta keskeyttää ja/tai lakkauttaa palveluiden käyttösi ja niihin osallistumisesi, jos rikot näitä ehtoja. Jos SSI lakkauttaa jäsenyytesi sen vuoksi, että rikot näitä ehtoja: (i) menetät kaikki kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustepalkkioiden ja/tai palkintojen oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet jäsenyyden lakkautushetkestä lähtien; (ii) jäsenyytesi peruutetaan välittömästi; (iii) palveluihin pääsysi, osallistumisesi niihin ja niiden käyttösi (mukaan lukien rajoituksetta osallistuminen kyselyhankkeisiin) lakkaa välittömästi.
Jos joku muu kuin paneelin jäsen rikkoo näitä ehtoja, kyseinen henkilö hyväksyy, että: (a) hän menettää kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustepalkkioiden ja/tai palkintojen (jos niitä on) oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet lakkautushetkestä lähtien, ja (b) palveluihin pääsy, osallistuminen niihin ja niiden käyttö lakkaa välittömästi.

Lisäksi SSI varaa oikeuden poistaa paneelin jäsenyystilisi toiminnasta: (a) jos jäsentilisi ei pysy aktiivisena (kuten tässä määritellään), (b) jos SSI saa täydellisen ilmoituksen epäonnistuneesta lähetyksestä sähköpostitilillesi lähettämistään sähköpostiviesteistä, tai (c) jos SSI saa “postilaatikko täynnä” -vastauksen kolme (3) kertaa sähköpostitilillesi lähettämistään sähköpostiviesteistä. Näissä ehdoissa “aktiivinen” tarkoittaa sitä, että: (i) osallistut kyselyyn vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa tai (ii) päivität profiilisi tai jäsentietosi vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa.

Toiminnasta poiston tai lakkautuksen sinun tai SSI:n toimesta tapauksessa (muusta syystä kuin näiden ehtojen rikkomuksesi), SSI pitää luettelon tallennetuista, lunastamattomista palkkioista, kannustepalkkioista ja/tai palkinnoista ja antaa sinun lunastaa tällaiset palkkiot, kannustepalkkiot ja/tai palkinnot kolmenkymmenen (30) päivän ajan tilisi lakkautuksen tai toiminnasta poiston voimaantulopäivästä.


ylös

20. SSI:n työntekijät.

A.        Rajoitus. SSI:n työntekijät ja heidän välittömät perheenjäsenensä (kuten tässä määritellään) eivät saa vastaanottaa mitään maksuja, palkintoja tai kannustepalkkioita palvelujen käytöstä tai niihin osallistumisesta. Tämän kappaleen 20 tarkoituksessa termi “välittömät perheenjäsenet” sisältää vanhemmat, puolisot, lapset tai tärkeät ihmiset (kuten tyttö-/poikaystävät, elinkumppanit ja puolisoa vastaavat henkilöt). B.        Menettelyt. SSI:n työntekijät saavat käyttää palveluja tai osallistua niihin vasta saatuaan kirjallisen luvan vastaavalta johtajaltaan ja ainoastaan tarkoituksessa parantaa SSI:n tuotteita ja/tai palveluja. SSI:n työntekijöiden on aina oltava rehellisiä ja ilmoitettava täsmälliset tiedot palvelujen käytöstä ja niihin osallistumisesta. Jos on pakko käyttää muunneltua, virheellistä tai totuudenvastaista tietoa, siihen on saatava etukäteen hyväksyntä SSI:n toimitusjohtajalta. C.        Paitsi jos nämä ehdot niin sallivat tai jos SSI:n toimitusjohtaja antaa siihen kirjallisen hyväksynnän, jos SSI:n työntekijä ja/tai välitön perheenjäsen rikkoo tämän kappaleen 20 ehtoja, hän rikkoo SSI:n käyttäytymissääntöjä, ja tällainen rikkomus voi johtaa kurinpidollisiin toimiin, mukaan lukien, rajoittamatta, työsuhteen päättämisen. 

ylös

21. Ilmoitukset.

A.        Ilmoitus sinulta SSI:lle. Paitsi niin kuin muutoin on tässä mainittu tai soveltuvan lain niin vaatiessa, kaikkien SSI:lle lähetettyjen tai toimitettujen ilmoitusten: (i) on oltava oikein osoitettu soveltuvaan yrityksen osoitteeseen, ja ne on toimitettu riittävästi, jos niiden toimitustapa on: (a) Federal Express, Express Mail tai muu kansallisesti tai kansainvälisesti tunnustettu pikakuriiripalvelu (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä lähettämisestä) tai (b) kirjattu posti, kuittaus pyydetty, postimaksu maksettu ennakkoon (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuusi (6) päivää postiin toimittamisesta) tai (ii) sähköposti asianomaisen paneelin asianmukaiselle jäsenpalvelutiimille. B.        Ilmoitus SSI:ltä sinulle. Paitsi jos soveltuvat lait muutoin vaativat, suostut siihen, että SSI saattaa lähettää sinulle ilmoituksia: (i) SSI:lle antamaasi sähköpostiosoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä sähköpostin lähettämisestä sillä ehdolla, että SSI ei ole saanut virheilmoitusta, jonka mukaan sähköpostin toimitus viivästyi, sähköpostiosoite on virheellinen tai sähköpostia ei muutoin voitu toimittaa), (ii) kirjattuna postilähetyksenä, kuittaus pyydetty, postimaksu maksettu ennakkoon, osoitettu SSI:lle antamaasi osoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuuden (6) päivän päästä postiin luovuttamisesta), tai (iii) lähettämällä ilmoituksen soveltuvalle sivustolle/sivustoille. Suostut tarkistamaan soveltuvat sivustot usein ilmoitusten varalta ja pitämään henkilötietosi ajan tasalla.C.        Oikeudellinen huomautus. Kaikki näitä ehtoja koskevat kysymykset ja oikeudellinen huomautukset tulee lähettää näiden ehtojen kappaleen 21.A. mukaisesti osoitteeseen:Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484, USA.
Attn: Legal Department


tai sähköpostitse osoitteeseen: privacy@surveysampling.com
ylös

22. Erotettavuus.

Jos mikä tahansa laillinen tuomioistuin pitää mitä tahansa näiden ehtojen lauseketta mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottoman mistä tahansa syystä, kyseinen lauseke on mitätön, eikä sillä ole vaikutusta näiden ehtojen soveltamiseen ja/tai tulkintaan. Muut näiden ehtojen lausekkeet jäävät täysin voimaan ikään kuin edellä mainittu mitätön tai täytäntöönpanokelvoton lauseke ei kuuluisi näihin ehtoihin. 

ylös

23. Hallitsevat lait; oikeudenkäyttöalue ja oikeuspaikka.

Näitä ehtoja ja pääsyäsi käyttämään palveluja ja osallistumistasi niihin hallitsevat Yhdysvaltojen Connecticutin osavaltion lait, ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti, riippumatta lain periaatteiden valinnasta (joko Connecticutin tai jonkin muun oikeudenkäyttöalueen), jotka saattavat edellyttää jonkin toisen oikeudenkäyttöalueen lakien soveltamista. Kaikki näihin ehtoihin ja/tai palveluihin pääsyysi, käyttöösi tai palveluihin osallistumiseesi perustuvat vaatimukset ja kiistat käsitellään yksinomaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimissa mukaisesti Fairfield Countyssa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa. 
ylös

24. Muut ehdot.

Näiden ehtojen otsikot on tarkoitettu vain viitteiksi, eikä niillä ole vaikutusta näiden ehtojen tulkintaan ja/tai soveltamiseen. Se, että SSI ei ota esiin näiden ehtojen rikkomistasi, ei vapauta sinua kyseisestä rikkomuksesta eikä vapauta eikä estä SSI:tä ottamasta esiin muita näiden ehtojen rikkomuksiasi. Yksinomaan nämä ehdot, kaikki tässä viitatut tai tähän sisältyvät säännöt, ehdot ja käytännöt ja kaikki paneelikohtaiset vaatimukset muodostavat SSI:n ja sinun välisen sitoumuksen ja sopimuksen koskien tätä aihetta.

Päivitetty viimeksi: 29. helmikuu 2016

ylös